Aangepaste aanleverdata van documenten voor passeren in 2023

De komende feestdagen hebben effect op de uiterste aanleverdata van documenten en het opvragen van gelden door notarissen. Hieronder vindt u een overzicht van de aangepaste data.

Activiteit Uiterste aanleverdatum
Aanleveren compleet, correct dossier voor passeren in 2023 15 december voor 23:30 uur
Aanleveren compleet, correct dossier voor bindend aanbod 22 december voor 23:30
 Aanleveren compleet, correct dossier voor passeren in 2023 voor onderhandse verhoging, tweede hypotheek of verhuisregeling*  28 november voor 23:30 uur
Opvragen gelden bouwdepot voor uitbetaling in 2023 20 december voor 23:30 uur
Extra aflossing voor verwerking in 2023** 21 december voor 23:30 uur

 

* Passeren voor onderhandse verhoging, tweede hypotheek of verhuisregeling in 2023 is alleen mogelijk indien de bindende offerte uiterlijk 5 december 2023 voor 16:00u getekend retour is. De eerst mogelijke passeerdatum is dan 18 december 2023. Wordt de bindende offerte na 5 december teruggestuurd, dan is passeren in 2023 niet meer mogelijk. De eerst volgende passeerdatum wordt dan 17 januari 2024.

** Extra aflossingen met een correcte omschrijving die op 21 december zijn ontvangen, worden gegarandeerd in 2023 verwerkt. Extra aflossingen die na 21 december zijn ontvangen worden, indien mogelijk, in 2023 verwerkt, maar hierop kan geen garantie worden gegeven.

Terug naar overzicht