Veelgestelde vragen

We houden bij Merius Hypotheken van duidelijkheid, overzichtelijkheid en voorspelbaarheid. Daarom proberen we ook zo helder mogelijk te communiceren. Hebt u toch een vraag? We hebben de meest gestelde vragen aan Merius Hypotheken voor u geclusterd en beantwoord.

Top 2 vragen aan Merius

Dat ligt eraan wat u aan de aanvraag wilt veranderen. De meeste aanpassingen kunt u gewoon opvoeren in de huidige aanvraag; u hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen. Ook als een hypotheekaanvraag in eerste instantie is afgewezen, en u meent dat uw klant wel degelijk in aanmerking komt voor een Merius Hypotheek, dan is een nieuwe aanvraag vaak niet nodig. Wij koppelen via HDN terug waarom een aanvraag is afgekeurd, met een verzoek de juiste gegevens aan te vullen of wijzigingen aan te brengen op de originele aanvraag. Deze moet u dan wel als gewijzigde aanvraag nogmaals indienen.
Als uw klant een wijziging in zijn persoonlijke gegevens wil doorgeven, kan hij hiervoor zelf een wijzigingsformulier invullen. Op onze site vindt u verschillende wijzigingsformulieren die uw klant daarvoor kan gebruiken; persoonlijke gegevens kan uw klant veelal zelf wijzigen. Hij stuurt het ingevulde formulier vervolgens naar klantenservice@meriushypotheken.nl Gaat het om wijzigingen waarbij financieel advies nodig is, dan moet uw klant de gewenste wijzigingen eerst met u bespreken. U dient vervolgens een verzoek tot wijziging in. Denk daarbij aan het verhogen van de bestaande hypotheek, een overlijden of Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Op onze wijzigingsformulieren staat hoe het proces verloopt bij processen waarbij uw hulp als adviseur noodzakelijk is.  

Bouwdepot

Als uw klant een hypotheek met NHG heeft, wordt het resterende bedrag uit het bouwdepot afgelost op zijn hoofdsom. Wanneer uw klant een hypotheek zonder NHG heeft, dan ligt het eraan hoe hoog het resterende bedrag is. Bedragen onder €2.500,- worden rechtstreeks aan uw klant overgemaakt; bedragen boven €2.500,- worden afgelost op de hoofdsom.
De looptijd van een bouwdepot voor verbouwingen van een bestaand huis is bij Merius Hypotheken maximaal 12 maanden. Bij nieuwbouw is het bouwdepot maximaal 18  maanden geldig. Het is mogelijk om het bouwdepot van uw klant eenmalig te verlengen met 6 maanden. In die 6 maanden ontvangt uw klant geen rentevergoeding meer over het bedrag in het bouwdepot. Wanneer uw klant zijn bouwdepot wil verlengen, kan hij hiervoor contact opnemen met onze afdeling klantenservice: klantenservice@meriushypotheken.nl of 088 - 205 6465

Klachten

Ja, Merius Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder het nummer 300.016145. In onze klachtenprocedure leest u hoe u een klacht indient bij het KiFiD. Wij beschouwen een uitspraak van het KiFiD als bindend advies.  
Merius Hypotheken kent een klachtenprocedure. Hierin staat beschreven wat u (of uw klant) kunt doen als u een klacht over ons hebt. Open de klachtenprocedure van Merius Hypotheken of vul het klachtenformulier in.

Ons acceptatieproces

Wordt een aanvraag voor het oversluiten van een hypotheek naar Merius Hypotheken afgewezen? Dan komt dit vaak omdat deze wordt ingediend als ‘eerste hypotheek’. Dit zien wij als de aankoop van een huis, terwijl de woning bij oversluiten al in het bezit is van uw klant. Wij wijzen daarom dergelijke aanvragen af. Bij oversluiten naar Merius Hypotheken dient u te kiezen voor het aanvraagtype ‘Oversluiten naar een andere geldgever’.
Dat ligt eraan wat u aan de aanvraag wilt veranderen. De meeste aanpassingen kunt u gewoon opvoeren in de huidige aanvraag; u hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen. Ook als een hypotheekaanvraag in eerste instantie is afgewezen, en u meent dat uw klant wel degelijk in aanmerking komt voor een Merius Hypotheek, dan is een nieuwe aanvraag vaak niet nodig. Wij koppelen via HDN terug waarom een aanvraag is afgekeurd, met een verzoek de juiste gegevens aan te vullen of wijzigingen aan te brengen op de originele aanvraag. Deze moet u dan wel als gewijzigde aanvraag nogmaals indienen.
Merius Hypotheken hanteert daarvoor het rentetarief dat in het getekende hypotheekaanbod staat óf de geldende dagrenten op de passeerdatum (de dag waarop de hypotheekakte is gepasseerd bij de notaris), als deze lager is dan in het getekende hypotheekaanbod. De dagrente ten tijde van de passeerdatum kunt u terugvinden in ons rentearchief.
Als uw klant de hypotheekaanvraag annuleert binnen de eerste 4 maanden van de geldigheidsduur van het rentevoorstel, hoeft hij geen annuleringskosten te betalen. Als u de hypotheekaanvraag annuleert in de verleningsperiode, hoeft uw klant alleen annuleringskosten te betalen bij een hypotheekaanvraag voor een nieuwbouwwoning. Uw klant betaalt als annuleringskosten 1% van het leenbedrag dat is vermeld in het hypotheekaanbod. Meer informatie vindt u in de Algemene Voorwaarden Merius Hypotheken.
Het rentevoorstel van Merius Hypotheken kan alleen verlengd worden als deze binnen 4 maanden is omgezet in een getekend hypotheekaanbod. Het verlengen van het getekende hypotheekaanbod gebeurt automatisch, nadat wij het getekende hypotheekaanbod retour hebben ontvangen. Afhankelijk van de situatie kan een getekend hypotheekaanbod met 2 maanden (bij bestaande bouw) of 4 maanden (nieuwbouw) worden verlengd.
Ja, dat kan. Hiervoor kunt u een mail sturen naar acceptatie@meriushypotheken.nl of van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur bellen naar 088 - 205 6466.

Verhogen Merius Hypotheek

Ja, dat kan, maar uw klant moet de verhoging van de hypotheek wel via u aanvragen. Hebt u meer vragen over hoe u een tweede hypotheek/verhoging moet aanvragen? Neem dan contact op met Merius Hypotheken. Contact met Merius Hypotheken

Wijzigen Merius Hypotheek

Ja, dat kan. Met onze verhuisregeling kan uw klant het rentepercentage van zijn bestaande lening bij Merius Hypotheken meenemen naar een nieuwe lening. Het is dan wel belangrijk dat de tijd tussen de levering van de oude woning en de levering van de nieuwe woning niet meer bedraagt dan zes maanden. De aanvraag voor de verhuisregeling moet u bovendien minimaal één maand voordat de oude woning is geleverd, indienen. De verhuisregeling geldt alleen tot de hoogte van de bestaande hypotheek, op het moment van het uitvoeren van de verhuisregeling. Dit geldt ook voor de resterende looptijd. De renteafspraken van (het) oude leningde(e)l(en) gelden dus niet voor het bedrag dat uw klant méér leent voor de aankoop van de nieuwe woning. Wanneer sprake is van een verhuisregeling (meeneemhypotheek) van Merius Hypotheken, geldt een specifieke uitbetalingstermijn. Wanneer wij het getekende hypotheekaanbod op of vóór de 5e dag van de maand hebben kunnen verwerken, kunt u de eerstvolgende werkdag ná de 16de dag van diezelfde maand passeren. Wanneer wij het getekende hypotheekaanbod ná de 5e dag van de maand hebben verwerkt, kunt u pas passeren op de eerstvolgende werkdag na de 16de dag van de daarop volgende maand.
Als uw klant een wijziging in zijn persoonlijke gegevens wil doorgeven, kan hij hiervoor zelf een wijzigingsformulier invullen. Op onze site vindt u verschillende wijzigingsformulieren die uw klant daarvoor kan gebruiken; persoonlijke gegevens kan uw klant veelal zelf wijzigen. Hij stuurt het ingevulde formulier vervolgens naar klantenservice@meriushypotheken.nl Gaat het om wijzigingen waarbij financieel advies nodig is, dan moet uw klant de gewenste wijzigingen eerst met u bespreken. U dient vervolgens een verzoek tot wijziging in. Denk daarbij aan het verhogen van de bestaande hypotheek, een overlijden of Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Op onze wijzigingsformulieren staat hoe het proces verloopt bij processen waarbij uw hulp als adviseur noodzakelijk is.