Wijziging rentevaste periode

De rentevaste periode van uw klant kan altijd worden omgezet naar een andere rentevaste periode. Indien u graag een rentevoorstel wilt ontvangen, kunt u bij ons daarvoor een aanvraag indienen.

Wijzigen rentevaste periode

Een aanvraag voor het wijzigen van de rentevaste periode van een Merius Hypotheek kunt u mailen naar klantenservice@meriushypotheken.nl.

Het nieuwe rentevoorstel maken we op basis van de rentepercentages die gelden op de dag dat wij het verzoek ontvangen.

Kosten

Het kan zijn dat er een vergoeding voor vervroegde aflossing verschuldigd is, als uw klant de rentevaste periode vroegtijdig beëindigd. Deze vergoeding is gebaseerd op de rentepercentages die gelden op de dag dat wij het verzoek ontvangen.

De administratiekosten voor het tussentijds omzetten van de rentevaste periode bedragen 200,00 euro. Als het dossier compleet is, worden deze kosten van de tegenrekening van uw klant(en) geïncasseerd.