Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Als getrouwde of samenwonende klanten uit elkaar gaan, moet (wellicht) het traject ‘Aanvraag Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid’ worden gestart. U moet als financieel adviseur daarvoor een aanvraag bij ons indienen.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Wanneer stellen gaan scheiden, kan een van beide ex-echtelieden besluiten om in het oude huis te blijven wonen. In dat geval moet het traject ‘Aanvraag Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid’ worden gestart. U dient daarvoor een aanvraag bij ons in; deze kunt u sturen naar klantenservice@meriushypotheken.nl.

Als wij de aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail met daarin het aanvraagformulier ‘Aanvraag Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid’. U als financieel adviseur moet het formulier dan volledig invullen en ondertekend naar ons terugsturen.

Kosten

Op basis van de ingevulde gegevens voeren wij de eerste toetsing kosteloos uit. Is de eerste toetsing negatief? Dan gaan wij met u in overleg. Is de eerste toetsing positief? Dan verzoeken wij u om de documenten die zijn opgenomen in de stukkenlijst naar ons toe te sturen.

De administratiekosten voor het ‘Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid’ bedragen 200,00 euro. Als het dossier compleet is, zullen deze kosten van de tegenrekening van uw klant(en) worden geïncasseerd.

Vragen over ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’?

Neem contact op