Een hypotheek voor zelfstandigen

Ook als uw klant een eigen bedrijf heeft of zzp’er is, kan hij of zij een Merius Hypotheek krijgen. Daarvoor moet een onafhankelijk kantoor wel een inkomensverklaring zelfstandigen opstellen. Hoe doet uw klant dat bij Merius Hypotheken?

Als zelfstandige een hypotheek afsluiten

Is uw klant zelfstandig ondernemer of ZZP’er en wil hij of zij een hypotheek afsluiten? Dan kan dit bij Merius Hypotheken met een inkomensverklaring van Overviewz, Pentrax, Raadhuys Tax Legal AccountingViiZ en Zakelijk Inkomen. Bij Overviewz, Pentrax, Raadhuys en Zakelijk Inkomen kan dat zelfs voor een hypotheek met NHG. U kunt, in samenspraak met uw klant, zelf bepalen voor welke van deze vier partijen u kiest.
Uw klant moet wel minimaal 2 volledige boekjaren actief zijn als zelfstandige. Neem contact met ons op voor de voorwaarden die Merius Hypotheken stelt aan deze ondernemers.

Hoe wordt een inkomensverklaring opgesteld?

Overviewz, Pentrax, Raadhuys, ViiZ en Zakelijk Inkomen maken een inkomensanalyse van de jaarrekeningen van de onderneming(en) en geven hiervoor een inkomensverklaring af. Zo kan het inkomen uit onderneming onafhankelijk worden vastgesteld.* Nadat de verklaring is afgegeven, nemen wij deze één-op-één over bij de beoordeling van de hypotheekaanvraag. De enige zaken die tijdens het beoordelen van de leencapaciteit impact kunnen hebben, zijn:

  • Opnames uit de onderneming voor de aankoop van de eigen woning, bijvoorbeeld een lening die door de onderneming aan de ondernemer wordt verstrekt, of een dividenduitkering uit de onderneming aan de ondernemer;
  • Lasten uit een rekening courant en/of andere leningen vanuit de ondernemingen aan privé;
  • Mogelijk toekomstig pensioeninkomen.

Hoe vraagt uw klant een inkomensverklaring voor zelfstandigen aan?

Als uw klant een inkomensverklaring voor zelfstandigen wil aanvragen, kan hij of zij dit zelf doen. U kunt dit uiteraard ook voor uw klant doen. U of uw klant moet dan een opdrachtformulier invullen van Overviewz, Pentrax, RaadhuysViiZ of Zakelijk Inkomen en dit naar hen terugsturen. Nadat de gekozen partij alle benodigde documenten heeft ontvangen, geeft zij de inkomensverklaring meestal binnen 5 werkdagen af, tenzij er aanvullende vragen zijn.

Als u of uw klant een inkomensverklaring via Overviewz, Pentrax, Raadhuys, ViiZ of Zakelijk Inkomen aanvraagt, zijn hieraan kosten verbonden. Kijk in het opdrachtformulier voor de kosten voor de verschillende tariefgroepen. Deze kosten betaalt uw klant rechtstreeks aan de externe partij en niet aan Merius Hypotheken.

Nadat u, al dan niet via uw klant, de inkomensverklaring hebt ontvangen, moet u de inkomensverklaring en alle benodigde documenten naar ons opsturen zodat de hypotheekaanvraag kan worden behandeld. Merius Hypotheken heeft het recht om direct contact op te nemen met Overviewz, Pentrax, Raadhuys, ViiZ of Zakelijk Inkomen en gegevens met hen uit te wisselen.

Wanneer heeft uw klant géén inkomensverklaring nodig?

Als het inkomen niet nodig is voor de gevraagde financiering en er sprake is van twee ondernemingen of minder, dan mag u, als alternatief voor de inkomensverklaring, de jaarcijfers en de IB-aangifte over het laatste jaar aanleveren bij Merius Hypotheken. Wij beoordelen dan zelf of er sprake is van een financieel risico.

Contactgegevens Overviewz

Anthonie Fokkerstraat 14a
3772 MR Barneveld
085 – 04100 66
E: info@overviewz.nl
W
https://overviewz.nl

Contactgegevens Pentrax

Kerkenbos 1323
6546 BG Nijmegen
024- 833 00 00
E: info@pentrax.nl
W
https://www.pentrax.nl

Contactgegevens Raadhuys

Raadhuys Tax Legal Accounting
Verlengde Tolweg 2-B
2517 JV ‘s-Gravenhage
T: 070 – 335 13 69
E: info@raadhuys.eu
W:https://www.raadhuys.eu

Contactgegevens ViiZ

Europalaan 28D
5232 BC Den Bosch
T:085 – 90 23 606
E: info@viiz.nl
W: 
https://viiz.nl/

Contactgegevens Zakelijk Inkomen 

Locatie Amersfoort
Koningin Wilhelminalaan 21
3818 HN Amersfoort
T: 085-4890521

Locatie Nieuwegein
Symfonielaan 18
3438 EV  Nieuwegein
T: 085-4890521
E: info@zakelijkinkomen.nl
W: 
www.zakelijkinkomen.nl

* Merius Hypotheken bepaalt, in overleg met de inkomensbeoordelaars, wat de mogelijkheden zijn bij aanvragen van ondernemers in branches die (mogelijk) zijn getroffen door de coronacrisis.

Actuele hypotheekrente van Merius Hypotheken

U vindt onze actuele hypotheekrente in de tabel hiernaast. Rentetarieven uit het verleden vindt u in ons rentearchief.

Rentearchief Merius Hypotheken

Risicoklasse ->
Rentevaste periode NHG t/m 60% t/m 80% t/m 90% > 90%
1 jaar 4,80 % 4,65 % 4,75 % 4,80 % 5,10 %
5 jaar 4,10 % 3,95 % 4,15 % 4,30 % 4,65%
10 jaar 4,20 % 3,90 % 4,05 % 4,20 % 4,70 %
15 jaar 4,35 % 4,05 % 4,25 % 4,30 % 4,85 %
20 jaar 4,40 % 4,10 % 4,30 % 4,40 % 4,90 %
25 jaar 4,45 % 4,20 % 4,45 % 4,60 % 4,95 %
30 jaar 4,50 % 4,10 % 4,50 % 4,55 % 5,00 %