Poliswijziging

Het is mogelijk om een verpande polis te wijzigen. Hiervoor moet u als financieel adviseur een aanvraag bij ons indienen. Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

Polis wijzigen

Het kan voorkomen dat uw klant zijn verpande polis wil wijzigen. In een aanvraag voor een poliswijziging bevestigt u welke polis gewijzigd moet worden.

Bij de aanvraag moet u ook een acceptatiebevestiging van de nieuwe polis bijvoegen. Zonder acceptatiebevestiging van de nieuwe polis kunnen wij de aanvraag niet op een correcte wijze beoordelen.

Overlijdensrisicoverzekering wijzigen? Download het formulier: Wijzigen ORV.

Het formulier kunt u samen met de acceptatiebevestiging mailen naar klantenservice@meriushypotheken.nl.

Akkoord?

Als wij akkoord gaan met de aanvraag, zullen wij een inpandgevingsverklaring en de opdracht tot betaling opmaken. Deze sturen wij per e-mail naar u. Met de nieuwe inpandgevings-verklaring verpanden wij de nieuwe polis aan de lening.

Als wij de betreffende documenten retour hebben ontvangen en wij gaan daarmee akkoord, dan zullen wij de originele polis bij de nieuwe verzekeraar opvragen. Daarna sturen wij een bevestiging dat de verpanding van de oude polis kan komen te vervallen.

Kosten

De administratiekosten voor het wijzigen van de polis bedragen 200,00 euro. Als het dossier compleet is, zullen deze kosten van de tegenrekening van uw klant(en) worden geïncasseerd.

Vragen over het wijzigen van de polis?

Neem contact op