(Extra) aflossen bij Merius Hypotheken

Klanten met een Merius Hypotheek mogen per jaar 25% van het oorspronkelijk hypotheekbedrag vergoedingsvrij aflossen, als dat maar uit eigen middelen gebeurt. Als ze daardoor in een lagere risicoklasse terechtkomen, past Merius Hypotheken het rentetarief automatisch aan. Lees hieronder meer over onze aflosmogelijkheden.

Hypotheek aflossen

Tijdens de looptijd van de hypotheek kan uw klant ervoor kiezen om een gedeelte van de hypotheek af te lossen of om de hypotheek helemaal af te lossen. Het kan wel zijn dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Wil uw klant de hypotheek aflossen omdat hij of zij wil oversluiten of omdat hij of zij de woning gaat verkopen? Dan moet uw klant contact opnemen met de notaris.

Zonder kosten

Als uw klant kosteloos extra wil aflossen, mag hij of zij per kalenderjaar 25% van de oorspronkelijke hoofdsom per leningdeel van de hypotheek aflossen, als dit uit eigen middelen is. Als hij of zij extra aflost, moet dat voor minimaal €500,- zijn.

Wilt u weten wanneer extra terugbetalen niets kost? Lees dan paragraaf 9.3 van onze Algemene Voorwaarden.

Extra kosten

Uw klant betaalt wel kosten als:

  • Hij of zij per kalenderjaar meer dan 25% van de lening eerder aflost, én;
  • Het rentepercentage dat hij of zij betaalt op het moment van aflossen hoger is dan het rentepercentage voor een vergelijkbare lening van Merius Hypotheken, én;
  • Één van de beschreven situaties in paragraaf 9.3 van de Algemene Voorwaarden niet van toepassing is.

Geld overmaken

Wil uw klant een deel van de hypotheek eerder aflossen? Dan kan hij of zij het geld overmaken naar de IBAN waarnaar hij of zij iedere maand de hypotheekrente overmaakt. Uw klant moet in de omschrijving van de overboeking duidelijk het leningnummer, deelnummer en ‘extra aflossen’ zetten. Zo is het voor ons duidelijk dat dit een extra aflossing is. Wil uw klant meerdere leningdelen eerder aflossen? Maak dan een aparte overboeking per leningdeel.

Een vraag over aflossen?

Neem contact met ons op