Verhuisregeling bij Merius Hypotheken

Heeft uw klant al een Merius Hypotheek en wenst hij of zij deze mee te nemen naar een nieuwe lening? Ook dat kan bij Merius Hypotheken. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verboden, daarover informeren we u graag.

Is een verhuisregeling mogelijk bij Merius Hypotheken?

Jazeker. Met een verhuisregeling kan een bestaande klant van Merius Hypotheken bij zijn nieuwe lening gebruikmaken van de rentecondities van de oude lening. Dit is gemaximeerd tot de resterende looptijd van de rentevaste periode en tot de uitstaande restant hoofdsom van de oude lening (op moment van passeren van de nieuwe lening). Zijn er meerdere leningdelen bij de oude lening, dan geldt dit per leningdeel. Bij beëindiging van een relatie kan slechts één van de partners gebruikmaken van de verhuisregeling.

Voorwaarden voor de verhuisregeling

De belangrijkste voorwaarden van de verhuisregeling zijn:

 • De tijd tussen de aflossing van de oude lening en het aangaan van de nieuwe lening is niet meer dan 6 maanden;
 • De aanvraag voor de verhuisregeling wordt gedaan minstens 1 maand voordat de oude woning is geleverd;
 • De oude woning is verkocht en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken. De verkoopovereenkomst is hiervoor het bewijs. Bij het beoordelen van de aanvraag vragen wij de verkoopovereenkomst op om te controleren of de ontbinden voorwaarden op dat moment daadwerkelijk zijn verstreken;
 • Leningnemer heeft aantoonbaar voldoende middelen om de lasten van beide leningen te kunnen betalen en kan in geval van onderwaarde van de oude woning
  de lening die hoort bij de oude woning aflossen;
 • Passeert een nieuwe lening voordat de ‘oude’ lening is afgelost, dan geldt vanaf het moment van passeren voor de ‘oude’ lening het rentetarief van Merius Hypotheken
  voor overbruggingsleningen;
 • Bij een verhuishypotheek kan een klant wisselen tussen NHG en niet-NHG. De rente wordt vastgesteld aan de hand van de oorspronkelijke rentepeildatum en de
  nieuwe LTV.

Uiterste aanlevertermijnen 

Voor de onze verhuisregeling gelden specifieke uitbetalingstermijnen. Als wij het getekende hypotheekaanbod hebben ontvangen en kunnen verwerken
vóór de 5e dag van de maand, kan de notaris passeren ná de 16e dag van die maand (of de eerstvolgende werkdag als de 16e geen werkdag is). Als wij het getekende hypotheekaanbod ontvangen en verwerken ná de 5e dag van de maand, kan uw klant pas over het geld beschikken
na de 16de dag van de daarop volgende maand. 

Een voorbeeld:

 • Merius Hypotheken ontvangt het getekende hypotheekaanbod van uw klant op 4 januari 2023: er kan dan ná 16 januari 2023 worden gepasseerd.
 • Merius Hypotheken ontvangt het getekende hypotheekaanbod van uw klant op 6 januari 2023: er kan dan ná 16 februari 2023 worden gepasseerd.