Veelgestelde Vragen

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor je op een rijtje gezet. Zit jouw vraag er toch niet tussen of wil je meer uitleg? Neem dan contact op met jouw financieel adviseur. 

 

 

Merius Hypotheek

Klik hier om de actuele hypotheekrente van Merius Hypotheken te bekijken.

Merius Hypotheken is bij meerdere onafhankelijke adviseurs af te sluiten. Klik hier  om te kijken waar je een Merius Hypotheek kunt afsluiten.

Ja, je kunt bij Merius Hypotheken terecht als je een flexwerker of zelfstandig ondernemer bent. Daarbij wordt gekeken naar je inkomen over de laatste 3 jaren.

Inmiddels hebben wij naar al onze klanten de jaaropgave 2017 per post verstuurd. Heb je jouw jaaropgave niet ontvangen, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice. Zij zijn te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 205 64 65 of per e-mail via klantenservice@meriushypotheken.nl

 

Uitleg jaaropgave

Op de jaaropgave van Merius Hypotheken vind je:

 • Het saldo van jouw hypotheekschuld op 31 december 2017
 • Het bedrag dat in 2017 aan rente in rekening is gebracht
 • Het totaal van eventuele aflossingen van je Merius Hypotheek in 2017

 

Belastingaangifte

De jaaropgave van Merius Hypotheken kun je gebruiken voor jouw belastingaangifte. Merius Hypotheken verstuurt de gegevens van jouw jaaropgave ook naar de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt ervoor dat deze gegevens in jouw vooringevulde aangifte staan. Je hebt de jaaropgave van Merius Hypotheken dus alleen nodig om te controleren of alles klopt. Wel zo duidelijk.

 

Nadat we jouw aanvraag voor een rentevoorstel hebben ontvangen, zullen wij jouw gegevens nagaan. We controleren onder andere of je staat geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het resultaat van de controle bij het BKR zullen we via jouw tussenpersoon terugkoppelen.

Om de geldigheidsduur te verlengen moet je het rentevoorstel binnen 4 maanden omzetten in een getekend hypotheekaanbod. Neem contact op met je adviseur als je de geldigheidsduur wilt verlengen naar 6 maanden (bestaande bouw) of 8 maanden (nieuwbouw). Het getekende hypotheekaanbod wordt automatisch verlengd.

Als je de hypotheekaanvraag annuleert tijdens de eerste 4 maanden van de geldigheidsduur zijn er geen annuleringskosten verschuldigd. Als je de hypotheekaanvraag annuleert in de verlengingsperiode zijn er alleen annuleringskosten verschuldigd bij een hypotheekaanvraag voor een nieuwbouw woning. De annuleringskosten bedragen 1% van het leenbedrag dat is vermeld in het hypotheekaanbod.

Het is niet mogelijk om bij Merius Hypotheken een hypotheek aan te vragen als er op jouw naam een achterstandsmelding is geregistreerd bij het BKR, zelfs niet als deze is hersteld. De enige uitzondering die wij maken is een codering (RN of RH) in verband met een NHG kwijtschelding.

Dat is niet mogelijk. Het geld van de lening mag je alleen gebruiken voor de koop of verbouwing van een woning waarin je gaat wonen of om een bestaande hypotheek van de woning waarin je woont, af te lossen. Ook mag je in bepaalde situaties de lening gebruiken voor kosten die samenhangen met de koop of de verbouwing van de woning. Denk dan aan kosten voor het krijgen van een bouwvergunning.

Het taxatierapport moet opgemaakt zijn volgens de meest recente voorwaarden van de NVM. Je kunt hiervoor bij elke onafhankelijke taxateur terecht die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Merius Hypotheken accepteert alleen taxatierapporten die gevalideerd zijn door één van de hierna genoemde taxatie validatie-instituten: Nederlandse Woning Waarborg Intituut (NWWI), Taxateurs Unie, het Taxatie Validatie Instituut (TVI) of iValidatie. 

Dat kan alleen als jouw hypotheek bestaat uit verschillende leningdelen. Elk leningdeel kan een eigen rentevaste periode hebben.

Bij energiebesparende maatregelen kun je mogelijk tot 106% van de marktwaarde lenen voor je woning. Dit kan alleen voor het bedrag dat ook gebruikt wordt voor energiebesparende maatregelen. We doen dit alleen als:

 

- Deze kosten worden onderbouwd in een offerte met een maximum van € 9.000,- en;

- Het toetsinkomen voor jouw hypotheek minimaal € 33.000,- is.

 

We bieden geen extra mogelijkheden voor een zogenaamde NulopdeMeter-woning.

Als je een aflossingsvrije lening hebt die al bestond op 31 december 2012, dan kun je het bedrag van die lening meenemen in een aflossingsvrij leningdeel van maximaal 50% van de getaxeerde marktwaarde van het nieuwe onderpand.

Bij Merius Hypotheken kun je een overbruggingslening afsluiten als jouw oude woning is verkocht en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken. Dit kun je aantonen door het aanleveren van de verkoopakte. Met een overbruggingslening kun je de verkoopwinst uit jouw oude woning alvast gebruiken voor jouw nieuwe woning.

De looptijd van een overbruggingslening bij Merius Hypotheken is maximaal 24 maanden. Voor een overbruggingslening brengen wij geen administratiekosten in rekening.

- Aantrekkelijke rentes en tarieven

- Hypotheekaanbod kan tot 8 maanden geldig blijven

- Mogelijkheid om tot 25% boetevrij af te lossen

- Laagste rente bij passeren

- Rentemiddeling en daling in risicoklasse zijn mogelijk

- Ook mogelijk voor zzp’ers en flexwerkers

- Snel aanvraag- en acceptatieproces 

Om een hypotheek aan te kunnen vragen hebben wij een aantal documenten van je nodig zoals een identiteitsbewijs, salarisstrook, werkgeversverklaring, aangifte inkomstenbelasting en een taxatierapport. Pas als wij al de benodigde documenten hebben ontvangen, kunnen wij je een definitief hypotheekaanbod doen. Zorg ervoor dat alle benodigde documenten zo snel mogelijk in ons bezit zijn (en uiterlijk 3 weken voor de datum waarop je je hypotheek wilt laten passeren bij de notaris).

Het kost vaak even tijd om al de benodigde documenten te verzamelen. Om niet te hoeven wachten totdat je alle documenten verzameld hebt, kun je alvast via jouw adviseur een rentevoorstel bij ons aanvragen. Met dit voorstel weet je al welk bedrag je kunt lenen en welke rente wij je kunnen aanbieden. De rente in het rentevoorstel heb je dan voor minimaal 4 maanden vastgelegd. De hypotheek dient binnen de in het rentevoorstel vermelde termijn te passeren bij de notaris.

Om een rentevoorstel aan te vragen is het wel noodzakelijk dat je een huis op het oog hebt. Wij kunnen het rentevoorstel alleen uitbrengen als de woning (het onderpand) bekend is.

 

Hypotheekaanbod

Nadat wij alle documenten hebben ontvangen en akkoord zijn, ontvang je van Merius hypotheken via jouw adviseur een ‘hypotheekaanbod’. Dit aanbod is dan vanuit Merius Hypotheken onvoorwaardelijk. Zodra je het hypotheekaanbod ontvangt, heb je nog 14 dagen bedenktijd om op ons hypotheekaanbod in te gaan.

NHG

NHG is een garantieregeling die in principe uitbetaalt wanneer je buiten je schuld om in de problemen komt en je de hypotheek langere tijd niet kunt betalen. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) staat borg voor de lening en zorgt ervoor dat de lening wordt terugbetaald aan de geldverstrekker. Voor een hypotheek met NHG betaal je een eenmalig bedrag aan borgtochtprovisie. Deze borgtochtprovisie is 1% over het totale leningbedrag. In ruil voor de zekerheid die de geldverstrekker krijgt, betaal je een lagere rente voor je hypotheek. 

Over Merius Hypotheken

Merius Hypotheken is een nieuw merk op de Nederlandse Hypotheekmarkt.

Merius Hypotheken is een handelsnaam van Fenerantis B.V. en een onderdeel van CMIS Group. Tot CMIS Group behoren ook merken als De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Selectief Hypotheken en Adaxio. Klik hier voor meer informatie over Merius Hypotheken. 

Bij Merius Hypotheken kiezen wij ervoor om samen te werken met financieel adviseurs. Zo krijg je een onafhankelijk én deskundig advies dat is afgestemd op jouw persoonlijke en financiële situatie.

De Algemene Voorwaarden

Klik hier om naar de de Algemene Voorwaarden van Merius Hypotheken te gaan.

Klachten

Merius Hypotheken heeft een klachtenprocedure. Hierin staat beschreven wat je kunt doen als je een klacht hebt. Klik hier voor de klachtenprocedure van Merius Hypotheken of vul het klachtenformulier in.

Merius Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder het nummer 300.016145.

Bouwdepot

Heb je een specifieke vraag over jouw bouwdepot? Neem dan contact op met de administratie van Merius Hypotheken. Het telefoonnummer van deze afdeling is
088 – 205 64 67. Je vraag per e-mail stellen kan natuurlijk ook. Het e-mail adres van onze administratie is administratie@meriushypotheken.nl.  

Je ontvangt maandelijks van Merius Hypotheken een actueel overzicht. 

Als de looptijd van uw bouwdepot is afgelopen, heeft u de mogelijkheid om de einddatum met maximaal een half jaar te verlengen. Tijdens deze 6 maanden ontvangt u geen rentevergoeding over het bedrag in het bouwdepot. Het saldo dat aan het einde van het bouwdepot overblijft, brengen we in mindering op uw hypotheeksom.

Heb je een NHG lening dan wordt het gehele resterende saldo afgelost op de hoofdsom. Als je een niet-NHG lening hebt, worden bedragen lager dan € 2500 aan jou uitbetaald. Heb je een saldo dat hoger is dan € 2500, dan zal dit bedrag afgelost worden op de hoofdsom. 

Aflossen Hypotheek

Als je je hypotheek wil aflossen, raden we je aan om een afspraak te maken met jouw financieel adviseur. 

 

 

Ja, je mag tijdens de looptijd jouw hypotheek eerder aflossen. Je mag per kalenderjaar 25% van jouw hypotheek aflossen zonder kosten, als dit uit eigen middelen is. Als je een deel terugbetaalt, moet dat minimaal € 500,- zijn.

Wil je een deel van jouw hypotheek eerder aflossen? Maak het geld dan over naar IBAN NL49ABNA0554043890 t.a.v. Stichting Merius Hypotheken Ontvangsten te Amsterdam. Zet in de omschrijving van de overboeking duidelijk dat het gaat om een extra aflossing met daarbij het leningnummer én leningdeelnummer. Wil je meerdere leningdelen eerder aflossen? Maak dan een aparte overboeking per leningdeel.

 

In de Algemene Voorwaarden is beschreven wanneer extra aflossen niets kost. 

Je betaalt wél kosten als:

 • Je meer dan 25% per kalenderjaar van jouw lening eerder aflost, én;
 • de rente die je op dat moment betaalt hoger is dan de rente die op het moment van aflossen geldt voor eenzelfde soort hypotheek, én;
 • één van de beschreven situaties in paragraaf 9.3 van de Algemene Voorwaarden niet van toepassing is.

 Je mag tijdens de looptijd jouw hypotheek eerder aflossen. Je mag per kalenderjaar 25% van jouw hypotheek kosteloos aflossen.

Jouw maandbedrag zal dan verlagen, zowel bij een aflossingsvrije hypotheek als bij een lineaire of annuïtaire hypotheek. Het kan zelfs zo zijn dat (afhankelijk van de hoogte van de aflossing) jouw lening in een lagere risicoklasse terecht komt. Als je wilt weten of dat zo is neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 205 64 65 of via e-mail aan: klantenservice@meriushypotheken.nl.

Het is mogelijk (onder voorwaarden) om de hypotheekvorm van jouw leningdeel te veranderen. Dit kan van lineair naar annuïtair, annuïtair naar lineair of van aflossingsvrij naar lineair of annuïtair. Als je dat wilt, neem dan contact op met jouw financieel adviseur.

Op een terugbetaalnota kan je zien wat de totale kosten zijn wanneer je (een gedeelte van) de lening wilt aflossen. De terugbetaalnota kun je per e-mail opvragen via klantenservice@meriushypotheken.nl.

Betalingen Hypotheek

Wij schrijven de rente (en aflossing) voor jouw hypotheek 1-3 werkdagen voor het einde van iedere maand van jouw rekening af. Je betaalt deze bedragen achteraf. Dit betekent dat je betaalt voor de afgelopen periode. Zorg ervoor dat er aan het einde van iedere maand voldoende geld op jouw rekening staat om het bedrag te kunnen afschrijven.

Lukt het ons niet om het geld af te schrijven? Dan moet je het bedrag zelf aan ons overmaken. Het rekeningnummer, waarnaar je de rente (en aflossing) kunt overmaken, kun je opvragen bij onze medewerkers via telefoonnummer 088 – 205 64 65. Je kunt ook een e-mail sturen naar klantenservice@meriushypotheken.nl. Zet je leningnummer erbij als je het bedrag overmaakt.

De incassodata zijn vooraf vastgesteld. Het is niet mogelijk om deze te wijzigen. 

Middels een incassowijzigingsformulier is het mogelijk om jouw bankrekeningnummer te wijzigen. Klik hier om naar de pagina te gaan waar je dit formulier kunt downloaden. Houd er rekening mee dat er een kopie van een rekeningafschrift en een kopie van een legitimatiebewijs opgevraagd zullen worden.

Wij kunnen het maandbedrag voor jouw hypotheek maar één keer per maand van jouw rekening afhalen. Lukt dit niet? Dan kun je het maandbedrag het best zo snel mogelijk zelf aan ons overmaken. Als je te laat betaalt kunnen wij jou een vergoeding in rekening brengen ter hoogte van de wettelijke rente. Het rekeningnummer waarnaar je de rente kunt overmaken, kun je opvragen bij onze medewerkers via telefoonnummer 088 - 205 64 65. Je kunt ook een e-mail sturen naar klantenservice@meriushypotheken.nl. Zet jouw leningnummer erbij als je het bedrag overmaakt.

Maak je het maandbedrag niet zelf aan ons over? Dan krijg je een brief van ons. Hierin staat welk bedrag je nog moet betalen en het rekeningnummer waarnaar je het maandbedrag kunt overmaken.

Lukt het je niet meer om het maandbedrag voor jouw hypotheek te betalen? Of maak je je zorgen dat je dat binnenkort niet meer kunt? Neem dan contact op met onze medewerkers via telefoonnummer 088 – 205 64 65 of via e-mail: klantenservice@meriushypotheken.nl. Wij begrijpen dat dit niet gemakkelijk voor je is, maar hoe eerder je contact met ons opneemt, hoe beter wij je kunnen helpen met een passende oplossing voor jouw situatie.

Rentevaste Periode

Je kunt de rentevaste periode terugvinden in jouw hypotheekaanbod en in de hypotheekakte. Je kunt ook bellen met Merius Hypotheken via telefoonnummer 088 – 205 64 65. Of je stuurt een e-mail naar klantenservice@meriushypotheken.nl.

 

Merius Hypotheken houdt zich aan de minimale wettelijke termijn om je te informeren over het wijzigen van je rentevaste periode. Dit betekent dat je 3 maanden voor het verlopen van je rentevaste periode een nieuw aanbod van Merius Hpotheken zult ontvangen. 

Aan het einde van je rentevaste periode heb je de volgende mogelijkheden:

 • De hypotheekrente weer voor dezelfde periode vastzetten.
 • De rente korter of juist langer vastzetten.
 • In overleg met jouw financieel adviseur kun je je hypotheek aanpassen. Je kunt kiezen voor een andere hypotheekvorm of andere voorwaarden voor het lenen van het bedrag voor jouw hypotheek. 
 • Je kunt je hypotheek in overleg met een financieel adviseur zonder vergoeding oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker. 
 • Ieder kalenderjaar mag je 25% van jouw oorspronkelijke leenbedrag aflossen zonder dat je daar kosten voor betaalt.

Enkele maanden voor het aflopen van de rentevaste periode stuurt Merius Hypotheken je een renteherzieningsbrief. In die brief vind je het nieuwe rentepercentage. We houden ons daarbij aan de wettelijke termijn die geldt voor het versturen van zo’n brief. We bieden je in deze brief nieuwe rentepercentages aan die horen bij verschillende rentevaste periodes. Het nieuwe rentepercentage kun je vastzetten met een door jou te kiezen rentevaste periode. Doe je niets, dan geldt voor de volgende rentevaste periode het nieuwe rentepercentage dat in de brief staat met dezelfde rentevaste periode die je nu hebt. In alle gevallen laten we het weten als er nieuwe Algemene Voorwaarden gelden.

Dat is afhankelijk van de stand van de (markt)rente op het moment dat jouw rentevaste periode afloopt. Je kunt dan elke nieuwe rentevaste periode kiezen die wij op dat moment aanbieden. 

Bij het aflopen van de rentevaste periode betaal je bij Merius Hypotheken geen vergoeding. Wel kunnen er extra kosten zijn wanneer je overstapt naar een andere hypotheekverstrekker. Deze zal een taxatierapport van jouw huis vragen. Daarnaast moet je opnieuw naar de notaris.

Als je tijdens de looptijd van de rentevaste periode overstapt naar een andere geldverstrekker, kan hier wel een boete voor in rekening gebracht worden. Voor meer informatie kun je kijken onder Aflossen Hypotheek.

Nee, op het moment dat je rentevaste periode afloopt kun je jouw hypotheek aanpassen. Je krijgt van Merius Hypotheken een aanbod met daarin alle mogelijke rentevaste periodes. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een kortere of langere rentevaste periode. Ook heb je de mogelijkheid om vergoedingsvrij over te stappen naar een andere hypotheek bij Merius Hypotheken of naar een andere hypotheekverstrekker.

Merius Hypotheken biedt rentemiddeling aan. Rentemiddeling is een manier om direct een lagere hypotheekrente (en daarmee lagere maandlasten) te krijgen. Bij rentemiddeling krijg je een nieuwe rentevaste periode, waarbij de eerder afgesproken rente wordt 'gemiddeld' met de actuele rente van Merius Hypotheken die hoort bij de betreffende rentevaste periode. Je betaalt ook een vergoeding voor het aanpassen van de lopende rentevaste periode. Die vergoeding wordt opgenomen in het nieuwe rentepercentage. Zo hoef je de vergoeding niet ineens te betalen, maar smeren we deze uit over een langere periode. Wil je rentemiddeling? Vraag via je adviseur om een aanbod.

Stel je hebt een annuïtaire hypotheek bij Merius Hypotheken van € 200.000,- met een rentevaste periode van 10 jaar tegen een rente van 5%. Hiervan is nu 8 jaar voorbij. De rentevaste periode zou dus nog 2 jaar duren. We kijken dan naar de kortere rentevaste periode die het dichtst ligt bij de resterende rentevaste periode van je lening. Dat is bij Merius Hypotheken 1 jaar en de huidige rente bij die rentevaste periode is in dit voorbeeld 2,5% (we noemen dit de vergelijkingsrente). Stel dat je na 8 jaar zou willen kiezen voor een nieuwe rentevaste periode van 10 jaar tegen (bijvoorbeeld) 3%, dan kun je de vergoeding (in plaats van een eenmalig bedrag te betalen) laten verwerken in de nieuwe 10-jaars rente. We gaan dan de 2,5% renteverschil over de resterende 2 jaren (2 jaar x 2,5% = totaal 5%) 'middelen' met de nieuwe rente: de nieuwe rentevaste periode bedraagt 10 jaar tegen een rente van 3%. Er moet nog 5% vergoeding verrekend worden over de komende periode van 10 jaar. De rente na rentemiddeling wordt dan 3% + (5% gedeeld door 10 jaren =) 0,5% = 3,5% rentevast voor de komende 10 jaar. Voor het uitvoeren van de rentemiddeling betaal je een eenmalige administratieve vergoeding van € 200,-.

Als je lening in een lagere risicoklasse valt dan geldt er een lagere rente. Dit is een verlaging van de hypotheekrente naarmate het hypotheekbedrag lager is/wordt ten opzichte van de marktwaarde van de woning.  Meestal wordt het verschil tussen het hypotheekbedrag en de marktwaarde van de woning kleiner omdat je (periodiek of eenmalig) aflost. Hierdoor kan de rente lager uitvallen via een lagere opslag of een korting. Bij aanpassing van de risicoklasse houden we altijd de oorspronkelijke waarde van de woning aan. Deze staat in het taxatierapport dat is beoordeeld bij het uitbrengen van het hypotheekaanbod.

Om te bepalen wat de nieuwe rente is, kijken we naar de oorspronkelijke rentetabel die van toepassing is op je rentevaste periode. Je krijgt dan de rente die overeenkomt met je huidige risicoklasse. De oorspronkelijke rentetabel kun je hier vinden. 

Let op!

Het verlagen van maandlasten gebeurt niet automatisch. Je moet het zelf bij ons aanvragen. Aanpassing van de risicoklasse kan ook tijdens de rentevaste periode. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan geldt er geen renteopslag.

Neem voor beide mogelijkheden contact op met je financieel adviseur. Hij kan deze mogelijkheden bij Merius Hypotheken voor je aanvragen.

Klik hier om het rente archief van Merius Hypotheken te bekijken.

Aanpassen Hypotheek

Hiervoor kun je bellen met Merius Hypotheken via telefoonnummer 088 – 205 64 65. Of je stuurt een e-mail naar klantenservice@meriushypotheken.nl.

Wij raden je aan om altijd contact op te nemen met jouw financieel adviseur, voordat je je hypotheek gaat aanpassen. Want jouw financieel adviseur geeft je een onafhankelijk advies dat past bij jouw persoonlijke en financiële situatie. Na het adviesgesprek kun je jouw financieel adviseur het verzoek voor het aanpassen van jouw hypotheek laten indienen. Hij zorgt dan ook voor de verdere afhandeling van dit verzoek.

Voor sommige wijzigingen is een financieel adviseur verplicht. Hiervoor kun je contact opnemen met Merius Hypotheken via telefoonnummer 088 – 205 64 65.

Als jij en je partner uit elkaar gaan dan is er ‘ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid nodig’. Wij raden je aan om dat met je adviseur te bespreken en te kijken naar de betaalbaarheid van je hypotheek. Je kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 205 64 65 of je stuurt een e-mail naar klantenservice@meriushypotheken.nl.

Een verhoging van je hypotheek is alleen mogelijk als jouw hypotheek al bij Merius Hypotheken loopt. Alle verhogingen moeten binnen 30 jaar annuïtair of lineair worden afgelost. Voor het verhogen van de hypotheek moet een nieuwe aanvraag ingediend worden via een financieel adviseur.

Dat kan. Met de verhuisregeling kun je het rentepercentage van een oude lening bij Merius Hypotheken meenemen naar een nieuwe lening. Het is daarbij van belang dat de tijd tussen de levering van de oude woning en de levering van de nieuwe woning niet meer bedraagt dan 6 maanden. De aanvraag voor de verhuisregeling moet je doen ten minste 1 maand voordat de oude woning is geleverd. De verhuisregeling geldt alleen tot de hoogte van jouw oude leningdeel op het moment van het uitvoeren van de verhuisregeling. De renteafspraken van (het) oude leningde(e)l(en) gelden dus niet voor het bedrag dat je meer leent voor de aankoop van de nieuwe woning.

Hiervoor kan je het best contact opnemen met jouw financieel adviseur. Hij kan je laten zien wat de mogelijkheden van een tweede hypotheek zijn bij Merius Hypotheken. 

Merius Hypotheken brengt administratiekosten in rekening bij wijzigingen van een lopende lening.

Deze actuele administratiekosten hebben we voor je op een rijtje gezet:

 • Verpanden van een nieuwe verzekeringspolis: € 200,-
 • Wijzigen hoofdelijke aansprakelijkheid: € 200,-
 • Omzetten van de aflosvorm: € 200,-
 • Tussentijdse wijziging van de rentevaste periode: € 200,-
 • Rentemiddeling: € 200,-