De verhuisregeling van Merius Hypotheken

Bent u tevreden over uw Merius Hypotheek en gaat u verhuizen? Dan kunt u gebruikmaken van onze verhuisregeling. Hieronder leggen we u uit wat dit is en hoe u er gebruik van kunt maken.

Wat is de verhuisregeling?

Met een verhuisregeling kunt u uw bestaande Merius Hypotheek meenemen naar een nieuwe lening voor een andere lening. U kunt zo bij die nieuwe Merius-lening gebruikmaken van de rentecondities van uw oude Merius-lening. Dat betekent onder meer dat u het gunstige rentepercentage van uw oude lening kunt meenemen naar uw nieuwe lening. En dat is extra interessant, nu de hypotheekrente (waarschijnlijk) een stuk hoger bent dan u gewend bent.

Wanneer kunt u gebruikmaken van de verhuisregeling?

 • U kunt de verhuisregeling gebruiken als u een nieuwe woning wilt kopen, uw huidige woning verkocht is en uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van
  Merius Hypotheken
 • De verhuisregeling betekent dat u het rentepercentage van uw oude leningde(e)l(en) bij Merius Hypotheken meeneemt naar de lening op uw nieuwe woning. Voor
  uw nieuwe lening gelden dan de afspraken over de hoogte van de rente voor de resterende looptijd van de rentevaste periode van uw oude leningdeel verstrekt
  door Merius Hypotheken
 • De verhuisregeling geldt alleen tot de hoogte van uw oude leningdeel op het moment van het uitvoeren van de verhuisregeling. De renteafspraken van (het)
  oude leningde(e)l(en) gelden dus niet voor het bedrag dat u meer leent voor de aankoop van de nieuwe woning. Voor het deel dat u meer leent, geldt de rente die
  we op dat moment toepassen
 • Bij beëindiging van een relatie kan slechts één van de partners gebruikmaken van de verhuisregeling
 • Bij een verhuisregeling kunt u wisselen tussen NHG en niet-NHG.

Voorwaarden van de verhuisregeling

Hieronder hebben we de voorwaarden voor de verhuisregeling voor u opgesomd; u vindt deze informatie ook in de Algemene voorwaarden.

 • Na levering van de nieuwe woning hebt u 6 maanden de tijd om ervoor te zorgen dat de oude woning is opgeleverd aan de nieuwe koper.
 • De aanvraag voor de verhuisregeling wordt gedaan minstens 1 maand voordat de oude woning is geleverd.
 • De oude woning is verkocht en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken. De verkoopovereenkomst is hiervoor het bewijs.
 • U heeft aantoonbaar voldoende middelen om indien nodig de lasten van beide leningen te kunnen betalen voor de periode dat dit van toepassing is en kan – in
  geval van onderwaarde van de oude woning – de lening die hoort bij de oude woning aflossen.
 • Passeert een nieuwe lening voordat de oude lening is afgelost, dan geldt vanaf het moment van passeren voor de oude lening het rentetarief van Merius Hypotheken
  voor overbruggingsleningen.

Een voorbeeld:

Oude lening
Uw oude lening verstrekt door Merius Hypotheken bedraagt op het moment van uitvoeren van de verhuisregeling € 150.000,-. U heeft 2 leningdelen met verschillende hypotheekvormen:
– € 75.000,- annuïtair
– € 75.000,- lineair
U betaalt 4,5% rente. U heeft een rentevaste periode van 5 jaar. U verhuist na 2 jaar. De resterende looptijd van uw rentevaste periode is dan 3 jaar.

Nieuwe lening
U heeft een nieuwe lening van € 200.000,- nodig. Voor deze lening met een rentevaste periode van 5 jaar betaalt u in dit voorbeeld 4,9% als u geen gebruik maakt van de verhuisregeling. Gebruikt u de verhuisregeling wel dan mag u de rentecondities van de oude lening tot maximaal € 150.000,- meenemen. De nieuwe lening bestaat nu uit het volgende:
– 1 annuïtair leningdeel van € 75.000,- met een rente van 4,5% en een resterende rentevaste periode van 3 jaar
– 1 lineair leningdeel van € 75.000,- met een rente van 4,5% en een resterende rentevaste periode van 3 jaar
– 1 leningdeel van € 50.000,- met een rente van 4,9% en een nieuwe rentevaste periode van 5 jaar.

Behoud ik dezelfde rente als nu?

Dat ligt aan de risicoklasse van de nieuwe lening. Als u een hogere hypotheek afsluit, met een extra leningdeel, kan uw risicoklasse ook veranderen; die is dan hoger. En dat kan invloed hebben op de hoogte van de rente van het verhuisde leningdeel; die wordt dan ook vastgesteld aan de hand van de nieuwe risicoklasse. Wij kijken hierbij naar de oorspronkelijke rentepeildatum en de daarbij horende rentetabel. U vindt in ons rentearchief de rentetabel die hoorde bij de rentepeildatum van uw oude hypotheek

Een voorbeeld: Het leningdeel dat u wilt meeverhuizen valt nu in de risicoklasse NHG en na de verhuizing valt dit leningdeel in de risicoklasse >90% marktwaarde. Voor de bepaling van uw rentepercentage voor dit leningdeel kijkt u naar de rentetabel die hoort bij uw rentepeildatum en de risicoklasse >90% marktwaarde.

Goed om te weten

Voor de onze verhuisregeling gelden specifieke uitbetalingstermijnen. Als wij het getekende hypotheekaanbod hebben ontvangen en kunnen verwerken
vóór de 5e dag van de maand, kan de notaris passeren ná de 16e dag van die maand (of de eerstvolgende werkdag als de 16e geen werkdag is). Als wij het getekende hypotheekaanbod ontvangen en verwerken ná de 5e dag van de maand, kan uw klant pas over het geld beschikken 
na de 16de dag van de daarop volgende maand. 

Een voorbeeld:

 • Merius Hypotheken ontvangt het door u getekende hypotheekaanbod op 4 januari 2023: er kan dan ná 16 januari 2023 worden gepasseerd.
 • Merius Hypotheken ontvangt het door u getekende hypotheekaanbod op 6 januari 2023: er kan dan ná 16 februari 2023 worden gepasseerd.

Alleen als aan bovenstaande tijdslijnen (en voorwaarden) wordt voldaan, kunnen wij garanderen dat de gevraagde hypotheek op de opgegeven passeerdatum kan passeren.