Ik heb een eigen bedrijf

Ook als je een eigen bedrijf hebt of zzp’er bent, kun je een Merius Hypotheek krijgen. Daarvoor moet je wel een inkomensverklaring zelfstandigen laten opstellen door een onafhankelijk kantoor. Hoe doe je dat bij Merius Hypotheken?

Een hypotheek voor zelfstandigen of ZZP’ers

Wil je als zelfstandig ondernemer of ZZP’er een hypotheek afsluiten? Dan kun je dit bij Merius Hypotheken doen met een inkomensverklaring van een door ons geautoriseerde, externe partij. Hiervoor moet je minimaal twee volledige boekjaren actief zijn als zelfstandige. Neem contact met ons op voor de voorwaarden die Merius Hypotheken stelt aan deze ondernemers.

Geautoriseerde partijen

Overviewz, Pentrax, Raadhuys Tax Legal AccountingViiZ en Zakelijk Inkomen zijn momenteel geautoriseerd om inkomensverklaringen voor Merius Hypotheken op te stellen. Bij Overviewz, Pentrax, Raadhuys en Zakelijk Inkomen kun je zelfs een inkomensverklaring laten opstellen voor een hypotheek met NHG. Je kunt, in samenspraak met je adviseur, zelf bepalen voor welke van deze vier partijen je kiest.

Hoe wordt een inkomensverklaring opgesteld?

Overviewz, Pentrax, Raadhuys, ViiZ en Zakelijk Inkomen maken een inkomensanalyse van de jaarrekeningen van de onderneming(en) en geven hiervoor een inkomensverklaring af. Zo kan het inkomen uit onderneming onafhankelijk worden vastgesteld.* Nadat deze verklaring is afgegeven, nemen wij deze één-op-één over bij de beoordeling van de hypotheekaanvraag. De enige zaken die tijdens het beoordelen van de leencapaciteit nog impact kunnen hebben, zijn:

  • Opnames uit de onderneming voor de aankoop van de eigen woning, bijvoorbeeld een lening die door de onderneming aan de ondernemer verstrekt wordt of een dividenduitkering uit de onderneming aan de ondernemer;
  • Lasten uit een rekening courant en/of andere leningen vanuit de ondernemingen aan privé;
  • Mogelijk toekomstig pensioeninkomen.

Hoe vraag ik een inkomensverklaring aan?

Als je een keuze hebt gemaakt voor een partij, kun je zelf een inkomensverklaring voor zelfstandigen aanvragen. Je kunt ook jouw financieel adviseur vragen om dit voor je te doen. Hiervoor vul jij of je financieel adviseur een opdrachtformulier van Overviewz, Pentrax, RaadhuysViiZ of Zakelijk Inkomen in en stuurt dit naar hen terug. Nadat deze partij alle benodigde documenten heeft ontvangen, geeft ze de inkomensverklaring meestal binnen 5 werkdagen af, tenzij er aanvullende vragen zijn.

Als je een inkomensverklaring via Overviewz, Pentrax, Raadhuys, ViiZ of Zakelijk Inkomen aanvraagt, zijn hier kosten aan verbonden. Kijk in het opdrachtformulier voor de kosten voor de verschillende tariefgroepen. Deze kosten betaal je rechtstreeks aan Overviewz, Pentrax, Raadhuys, ViiZ of Zakelijk Inkomen en niet aan Merius Hypotheken.

Nadat je de inkomensverklaring hebt ontvangen, moet jouw adviseur de inkomensverklaring en alle benodigde documenten naar Merius Hypotheken opsturen, zodat jouw hypotheekaanvraag kan worden behandeld. Merius Hypotheken heeft het recht om direct contact op te nemen met de inkomensvaststeller en gegevens uit te wisselen. 

Wanneer heb ik geen inkomensverklaring nodig?

Als het inkomen niet nodig is voor de gevraagde financiering en er sprake is van twee ondernemingen of minder, dan mag je, als alternatief voor de inkomensverklaring, de jaarcijfers en de IB-aangifte over het laatste jaar aanleveren bij Merius Hypotheken. Dit kun je via jouw financieel adviseur doen. 

Contactgegevens Overviewz

Anthonie Fokkerstraat 14a
3772 MR Barneveld
085 – 04100 66
E: info@overviewz.nl
W
https://overviewz.nl

Contactgegevens Pentrax

Kerkenbos 1323,
6546 BG Nijmegen
024- 833 00 00
E: info@pentrax.nl
W
: https://www.pentrax.nl

Contactgegevens Raadhuys

Raadhuys Tax Legal Accounting
Verlengde Tolweg 2-B
2517 JV ‘s-Gravenhage
T: 070 – 335 13 69
E: info@raadhuys.eu
W: https://www.raadhuys.eu

Contactgegevens ViiZ

Europalaan 28D
5232 BC Den Bosch
T:085 – 90 23 606
E: info@viiz.nl
W: 
https://viiz.nl/

Contactgegevens Zakelijk Inkomen

Locatie Amersfoort
Koningin Wilhelminalaan 21
3818 HN Amersfoort
T: 085-4890521

Locatie Nieuwegein
Symfonielaan 18
3438 EV  Nieuwegein
T: 085-4890521
E: info@zakelijkinkomen.nl
W:
https://www.zakelijkinkomen.nl