Dagrente bij Merius Hypotheken

Bij Merius Hypotheken krijg je de beste rente. Is het rentepercentage lager geworden in de tijd dat u het rentevoorstel hebt gehad en de akte bij de notaris passeert? Dan geldt het lagere rentepercentage van de passeerdatum.

Dit jaar is de hypotheekrente hard gestegen, maar de laatste weken daalt hij juist weer. Dat is goed nieuws, óók als je al een rentevoorstel van Merius Hypotheken hebt ontvangen of geaccepteerd.

Merius Hypotheken hanteert namelijk het rentetarief dat in het hypotheekaanbod staat óf de geldende dagrente op de passeerdatum (de dag waarop de hypotheekakte is gepasseerd bij de notaris), als deze lager is dan in het hypotheekaanbod.

Het rentepercentage in het hypotheekaanbod is gebaseerd op de rentepeildatum van het rentevoorstel en op de definitieve uitgangspunten van de financiering bij de beoordeling van de complete aanvraag. De dagrente ten tijde van de passeerdatum kun je terugvinden in ons rentearchief.

Voorbeeld

Als u een aflossingsvrije leningdeel van 20 jaar aanvraagt op vrijdag 4 november, risicoklasse 90%> met een rente van 5,15% en u passeert in een week, waarin de rente in dezelfde bucket 4,7% is, dan geldt de laagste rente. Bij een aflossingsvrije hypotheek van €200.000 euro levert dat een voordeel van €900,- euro per jaar op.

Disclaimer: Bij het rekenvoorbeeld houden wij geen rekening met hypotheekrente aftrek of overige fiscaliteit.