Automatische rentedaling

Als uw klant elke maand aflost of eenmalig een bedrag stort in zijn hypotheek, kan hij terechtkomen in een lagere risicoklasse. In dat geval past Merius past automatisch het rentepercentage aan.

Automatische rentedaling

Veel huiseigenaren hebben de afgelopen jaren afgelost op hun hypotheek of hebben gemerkt dat hun woning in waarde is gestegen. Zo ook uw klanten. In beide gevallen is de verhouding tussen de lening en de waarde van deze woningen veranderd. En zoals u weet, bepaalt deze verhouding in welke risicoklasse de lening van uw klanten valt. Merius Hypotheken kent meerdere risicoklassen, deze vindt u in het renteoverzicht.

Verlaging hypotheekrente

Als de lening van uw klant in een lagere risicoklasse valt, bijvoorbeeld door (extra) aflossingen of door een waardestijging van de woning, geldt er (mogelijk) een lager rentepercentage. Wij verlagen dan de hypotheekrente van die klant, omdat het leningbedrag lager is/wordt ten opzichte van de marktwaarde van de woning.

Gaat dit automatisch?

Als tijdens de looptijd van de lening de risicoklasse moet worden aangepast door (extra) aflossingen, gebeurt dit automatisch. Wij wijzigen de risicoklasse dan per de 1e dag van de volgende maand.

Is de waarde van de woning tijdens de looptijd van de lening gestegen? Dan kan uw klant de waarde van de woning bij Merius Hypotheken te laten veranderen. Het wijzigen van de waarde van de woning kan namelijk invloed hebben op de risicoklasse van de lening. Dit gebeurt dus niet automatisch. Uw klant moet dan een actueel taxatierapport of recente WOZ-beschikking bij ons aanleveren dat voldoet aan de voorwaarden van Merius Hypotheken.

Deze voorwaarden zijn overigens zo gunstig, dat de Consumentenbond Merius Hypotheken een 10 heeft gegevens in het onderzoek naar risico-opslagen bij dertig Nederlandse hypotheekverstrekkers (juli 2019).

Heeft uw klant een hypotheek met NHG? Dan passen wij de risicoklasse niet automatisch aan. Dit komt omdat er maar 1 risicoklasse van toepassing is op een hypotheek met NHG.

Vragen over rentedaling?

Neem contact op

Actuele hypotheekrente van Merius Hypotheken

Je vindt onze actuele hypotheekrente in deze tabel. Je berekent de risicoklasse door het gewenste hypotheekbedrag te delen door de marktwaarde van je woning.

Bereken je maximale hypotheek

Risicoklasse ->
Rentevaste periode NHG t/m 60% t/m 80% t/m 90% > 90%
1 jaar 4,90 % 4,75 % 4,85 % 4,90 % 5,20 %
5 jaar 4,20 % 4,05 % 4,25 % 4,40 % 4,75%
10 jaar 4,30 % 4,00 % 4,15 % 4,30 % 4,80 %
15 jaar 4,45 % 4,15 % 4,35 % 4,40 % 4,95 %
20 jaar 4,50 % 4,20 % 4,40 % 4,50 % 5,00 %
25 jaar 4,55 % 4,30 % 4,55 % 4,70 % 5,05 %
30 jaar 4,60 % 4,20 % 4,60 % 4,65 % 5,10 %