Als zelfstandige een hypotheek afsluiten

Is uw klant zelfstandig ondernemer of ZZP’er en wil hij of zij een hypotheek afsluiten? Dan kan dit bij Merius Hypotheken met een inkomensverklaring van Raadhuys Tax Legal Accounting. Als zelfstandige moet uw klant minimaal 2 volledige boekjaren actief zijn. Neem contact met ons op voor de voorwaarden die Merius Hypotheken stelt aan deze ondernemers.

Raadhuys maakt een inkomensanalyse van de jaarrekeningen van de onderneming(en) en geeft hiervoor een inkomensverklaring af. Zo kan het inkomen uit onderneming onafhankelijk worden vastgesteld. Dus zonder dat Merius Hypotheken hier aan te pas komt. Nadat Raadhuys deze verklaring heeft afgegeven, neemt Merius Hypotheken deze één-op-één over bij de beoordeling van de hypotheekaanvraag. De enige zaken die tijdens het beoordelen van de leencapaciteit nog impact kunnen hebben, zijn:

  • Opnames uit de onderneming voor de aankoop van de eigen woning, bijvoorbeeld een lening die door de onderneming aan de ondernemer verstrekt wordt of een dividenduitkering uit de onderneming aan de ondernemer;
  • Lasten uit een rekening courant en/of andere leningen vanuit de ondernemingen aan privé;
  • Mogelijk toekomstig pensioeninkomen.

Hoe vraagt uw klant een inkomensverklaring voor zelfstandigen aan?

Als uw klant een inkomensverklaring voor zelfstandigen wilt aanvragen, kan hij of zij dit zelf doen. Dit kan uw klant doen door een opdrachtformulier* in te vullen en op te sturen naar Raadhuys. Nadat Raadhuys alle benodigde documenten heeft ontvangen, wordt de inkomensverklaring binnen 5 werkdagen afgegeven, tenzij er aanvullende vragen zijn.

Ook kunt u dit voor uw klant doen. Als u een inkomensverklaring via Raadhuys aanvraagt, zijn hier kosten aan verbonden. Kijk in het opdrachtformulier voor de kosten voor de verschillende tariefgroepen. Deze kosten betaalt uw klant rechtstreeks aan Raadhuys en niet aan Merius Hypotheken.

Nadat uw klant de inkomensverklaring heeft ontvangen, moet u als adviseur de inkomensverklaring en alle benodigde documenten naar Merius Hypotheken opsturen zodat de hypotheekaanvraag kan worden behandeld. Merius Hypotheken heeft het recht om direct contact met Raadhuys op te nemen en gegevens uit te wisselen.

*Kies op de website van Raadhuys voor het document 'Opdracht tot dienstverlening Inkomensverklaring'. Dit is het enige formulier dat voor Merius Hypotheken gebruikt kan worden. 

 

Wanneer heeft uw klant geen inkomensverklaring nodig?

Als het inkomen niet nodig is voor de gevraagde financiering en er sprake is van twee ondernemingen of minder, dan mag als alternatief voor de inkomensverklaring de jaarcijfers en de IB-aangifte over het laatste jaar aangeleverd worden bij Merius Hypotheken. Merius Hypotheken beoordeelt dan zelf of er sprake is van een financieel risico.

 

Contactgegevens Raadhuys

Raadhuys Tax Legal Accounting
Frederik Hendriklaan 59A
2582 BT ‘s-Gravenhage
T: 070 – 335 13 69
E: info@raadhuys.eu
W: https://www.raadhuys.eu/

  • Gecertificeerde accountmanager
  • 24/7 aanvraag indienen
  • Korte verwerkingstijden

Vragen over de inkomensverklaring zelfstandigen?

Neem contact op