Hoe pas ik een hypotheekaanvraag aan?

Dat ligt eraan wat u aan de aanvraag wilt veranderen. De meeste aanpassingen kunt u gewoon opvoeren in de huidige aanvraag; u hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Ook als een hypotheekaanvraag in eerste instantie is afgewezen, en u meent dat uw klant wel degelijk in aanmerking komt voor een Merius Hypotheek, dan is een nieuwe aanvraag vaak niet nodig. Wij koppelen via HDN terug waarom een aanvraag is afgekeurd, met een verzoek de juiste gegevens aan te vullen of wijzigingen aan te brengen op de originele aanvraag. Deze moet u dan wel als gewijzigde aanvraag nogmaals indienen.

Terug naar overzicht