Wat als uw klant overlijdt?

Een overlijden is een heel verdrietige en stressvolle ervaring voor uw klant en zijn of haar omgeving. Wanneer dit tijdens de looptijd van een Merius Hypotheek gebeurt, moeten er veel dingen worden geregeld. En u kunt uw klant daarbij helpen.

Wat te doen bij overlijden?

Als uw klant tijdens de looptijd van de hypotheek komt te overlijden, dan moeten de nabestaanden Merius Hypotheken zo snel mogelijk een aantal documenten toesturen om te voorkomen dat wij blijven handelen volgens de afspraken die uw klant met ons heeft gemaakt. We kunnen ons voorstellen dat de nabestaanden hierbij uw hulp wil en kan inschakelen.

Welke documenten hebben wij nodig?

  • Akte van overlijden
  • Verklaring van Erfrecht van een notaris in Nederland
  • Een testament van de overledene met daarbij een Verklaring van het Centraal Testamentenregister dat dit het laatste testament is
  • Een ingevuld formulier ‘Melding van overlijden

Daarnaast doen wij ook een controle of er een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verpand is. Is dit het geval? Dan schrijven wij de verzekeraar aan met het verzoek om het verzekerd bedrag bij overlijden naar ons over te maken om te verrekenen met de openstaande hypotheek.

Het ingevulde formulier en de gevraagde documenten kunnen de nabestaanden versturen per e-mail naar klantenservice@meriushypotheken.nl of per post naar:

Merius Hypotheken
Postbus 37684
1030 BH Amsterdam