Overige mutaties

Hoe werkt het bij Merius Hypotheken?

Rekeningnummer wijzigen

Incasso wijzigingen moet uw klant per e-mail of per post naar ons versturen. Om te profiteren van ons snelle aanvraagproces, moet uw klant de volgende documenten meesturen bij een incasso wijziging.

Als de stukken niet compleet zijn, vragen wij extra informatie op bij uw klant. Als de stukken wel compleet zijn, wordt de machtiging verwerkt en krijgt uw klant een bevestiging van de wijziging van het rekeningnummer per e-mail.

Het ingevulde formulier en de gevraagde documenten kunt u versturen per e-mail naar administratie@meriushypotheken.nl of per post naar:

Merius Hypotheken
Postbus 37684
1030 BH Amsterdam

Adreswijziging

Voor het wijzigen van het adreswijzigingen moet uw klant het Adreswijziging Formulier invullen. Om te profiteren van ons snelle aanvraagproces, dient uw klant de volgende documenten mee te sturen bij een adreswijziging.

Het ingevulde formulier en de gevraagde documenten kan uw klant versturen per e-mail naar administratie@meriushypotheken.nl of per post naar:

Merius Hypotheken
Postbus 37684
1030 BH Amsterdam

Overlijden

Als een leningnemer overlijdt, hebben wij een ingevulde Melding van overlijden nodig. Daarnaast hebben we een akte van overlijden nodig. Aan de hand van dit document passen wij de tenaamstelling van de lening aan naar de erven. Ook doen wij een controle of er een ORV verpand is. Is dit het geval? Dan schrijven wij de verzekeraar aan met het verzoek om het verzekerd bedrag bij overlijden naar ons over te maken om te verrekenen met de openstaande lening.

Het ingevulde formulier en de gevraagde documenten kunt u versturen per e-mail naar klantenservice@meriushypotheken.nl of per post naar:

Merius Hypotheken
Postbus 37684
1030 BH Amsterdam

Daarna vragen wij een verklaring van erfrecht en een testament van de overledene op. Ook vragen wij een verklaring van het Centraal Testamentenregister op om te controleren of dit het laatste testament is. Als wij de aangeleverde documenten beoordeeld hebben en akkoord gaan, dan passen wij de tenaamstelling aan van 2 namen naar 1 naam.

LET OP: Staat de lening op 1 naam? Dan vragen wij wat er met het onderpand gaat gebeuren. Wordt de lening door een erfgenaam overgenomen dan moet u als financieel adviseur een aanvraag indienen voor ‘Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid’. Wij zijn dan verplicht om op basis van het inkomen een toetsing uit te voeren.

  • Verlengingskosten per dag
  • Geen opslag bij aflossingsvrij
  • Direct contact met acceptant

Vragen over de overige mutaties?

Neem contact op