Wat betekenen de begrippen die wij gebruiken?

Wij gebruiken vaak termen en begrippen die misschien niet voor iedereen bekend zijn. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van onze meest gebruikte termen met daaronder een verhelderende uitleg.

Wat betekenen de woorden die wij gebruiken?

Erfpacht

Het recht om een onroerend goed van een ander te houden en te gebruiken. Denk aan een stuk grond. U betaalt een vergoeding als de grond waar uw huis op staat niet van u is. Die vergoeding noemen we erfpachtcanon.

Hypotheekakte

In de hypotheekakte geeft u een hypotheekrecht aan Merius Hypotheken. Ook vindt u hier de afspraken die u met ons heeft gemaakt over het hypotheekrecht, uw lening en het onderpand.

Keuze Notaris

Bij de keuze voor een notaris dient u er rekening mee te houden dat deze aangesloten moet zijn bij “Stichting Elektronische Communicatie Hypotheken ECH”. Dat geldt voor alle (kandidaat) notarissen die zijn verbonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Op de site KNB.nl kunt u controleren of de door u gewenste notaris is ingeschreven in het register voor het notariaat.

Leningdelen

  • Uw lening kan in verschillende delen zijn verdeeld. We noemen dit leningdelen. Het bedrag van alle leningdelen samen is de hele lening. De kenmerken van al uw leningdelen staan in uw hypotheekaanbod;
  • Hebben wij het in deze Algemene Voorwaarden over uw leningdeel en u heeft meerdere leningdelen, dan bedoelen we elk afzonderlijk leningdeel. Het artikel van de Algemene Voorwaarden is dan van toepassing op elk leningdeel, dus uiteindelijk op uw hele lening. Dit is niet het geval als duidelijk uit de tekst van een artikel van de Algemene Voorwaarden blijkt dat het artikel op een specifiek leningdeel van toepassing is;
  • De leningdelen kunnen elk een andere hypotheekvorm en/of een rentevaste periode hebben;
  • Per leningdeel kunnen andere voorwaarden gelden. In het hypotheekaanbod staat welke voorwaarden voor elk leningdeel gelden.

Marktwaarde

De marktwaarde bij een bestaande woning is de getaxeerde waarde van uw woning bij vrije verkoop en, bij een verbouwing, de getaxeerde waarde na verbouw. De marktwaarde bij een nieuwbouwwoning is de laagste waarde van de:

  • Stichtingskosten, inclusief het meerwerk;
  • De getaxeerde waarde van uw woning bij vrije verkoop

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

NHG geeft u en Merius Hypotheken meer zekerheid. NHG wordt verleend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Stichting WEW). De Stichting staat onder voorwaarden borg voor uw lening. Soms staat de Stichting WEW niet borg voor de lening. Lees hierover in de voorwaarden van de Stichting WEW. Voor de borg betaalt u eenmalig een bedrag aan de Stichting WEW. Dit is de borgtochtprovisie. Uw financieel adviseur kan u meer vertellen over NHG en de Stichting WEW. U kunt natuurlijk ook de website www.nhg.nl bekijken. Heeft u een NHG-hypotheek en wilt u iets veranderen aan uw lening? We toetsen dan altijd op de voorwaarden en normen van de Stichting WEW die op dat moment gelden.

Onderpand

We willen er zeker van zijn dat u de lening terugbetaalt. Daarom vragen we u onder andere een hypotheekrecht op de woning te vestigen. De woning noemen wij ook wel onderpand. In de hypotheekakte omschrijven we uw onderpand.

Overbruggingslening

Als u een nieuwe woning koopt, bent u soms tijdelijk eigenaar van 2 woningen. Vaak heeft u dan naast een lening voor uw oude woning ook een lening voor uw nieuwe woning nodig. Want de overwaarde van uw oude woning kunt u pas gebruiken voor een nieuwe woning als de oude is verkocht. Heeft u de overwaarde al wel nodig om de nieuwe woning te betalen, dan kunt u een overbruggingslening afsluiten. Deze overbruggingslening is tijdelijk en stopt zodra uw oude woning verkocht is (of uiterlijk na 24 maanden).

Let op; er zijn voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een overbruggingslening bij Merius Hypotheken. Vraag uw financieel adviseur naar de mogelijkheden in uw situatie

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering krijgen uw nabestaanden na uw overlijden een bedrag. Hiermee betalen uw nabestaanden (een deel van) de lening terug.

Renteherziening

Als uw rentevaste periode afloopt, kunt u een nieuwe rentevaste periode kiezen. We bepalen dan opnieuw de rente. Dat betekent dat de rente die u betaalt kan veranderen. We noemen dit renteherziening.

Rentepeildatum

De rentepeildatum is de datum die in het rentevoorstel en in het hypotheekaanbod bij ‘Rentepeildatum’ staat. Passeert de akte bij de notaris en is het geldende rentepercentage van Merius Hypotheken op die passeerdatum lager dan het rentepercentage uit uw hypotheekaanbod? Dan geldt het lagere rentepercentage van de passeerdatum. In dat geval geldt deze passeerdatum als nieuwe rentepeildatum, de rentepeildatum die in het rentevoorstel en in het hypotheekaanbod staat komt daarmee te vervallen. Merius Hypotheken bepaalt de rentepeildatum per leningdeel en bekijkt daarbij alleen of het rentepercentage van de huidige risicoklasse op het moment van passeren lager is. Dit betekent dat we geen rekening houden met het rentepercentage over de gehele looptijd van een leningdeel.

Taxatierapport

In het taxatierapport staat de waarde en de staat van onderhoud van de woning waarvoor u geld leent. Het taxatierapport moet voldoen aan de geldende regels van NHG en de het laatste model van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De taxateur moet het taxatierapport laten valideren door een gecertificeerd taxatie validatie-instituut. De gecertificeerde taxatie validatie-instituten die door Merius Hypotheken goedgekeurd zijn, vindt u bij onze veelgestelde vragen.

Verhuisregeling

Met de verhuisregeling kunt u het rentepercentage van een oude lening bij Merius Hypotheken meenemen naar een nieuwe lening. Uw adviseur kan u uitleggen of en voor welk hypotheekbedrag u gebruik kunt maken van de verhuisregeling.