Kan ik de rente verlagen tijdens mijn rentevaste periode door extra af te lossen of door waardestijging van mijn woning?

De verhouding tussen je lening en de waarde van jouw woning (het onderpand) is belangrijk voor het bepalen van de hoogte van het rentepercentage voor je lening. Deze verhouding bepaalt in welke risicoklasse jouw lening valt. Merius Hypotheken kent meerdere risicoklassen voor het bepalen van de hoogte van de rente. Je vindt de risicoklassen in het renteoverzicht. Hoe hoger de verhouding tussen je lening en de waarde van je woning, hoe meer geld je hebt geleend ten opzichte van de waarde van je woning. Als je lening in een lagere risicoklasse valt, dan geldt er (mogelijk) een lager rentepercentage. Wij verlagen dan jouw hypotheekrente omdat het leningbedrag lager is/wordt ten opzichte van de marktwaarde van de woning. Omdat je (periodiek of eenmalig) aflost, wordt het verschil tussen het leningbedrag en de marktwaarde van de woning meestal kleiner.

Gaat dit automatisch?
Als tijdens de looptijd van de lening de risicoklasse moet worden aangepast, gebeurt dit automatisch. Wij wijzigen de risicoklasse dan per de 1e dag van de volgende maand.

Is de waarde van de woning tijdens de looptijd van de lening gestegen? Dan is het mogelijk om de waarde van de woning bij Merius Hypotheken te laten veranderen. Dit gebeurt niet automatisch. Het wijzigen van de waarde van de woning kan invloed hebben op de risicoklasse van de lening. Je moet dan een actueel taxatierapport of recente WOZ-beschikking aanleveren dat voldoet aan de voorwaarden van Merius Hypotheken.

Deze voorwaarden zijn zo gunstig voor je, dat de Consumentenbond Merius Hypotheken een 10 heeft gegevens in het onderzoek naar risico-opslagen bij dertig Nederlandse hypotheekverstrekkers (juli 2019).

Heb je een hypotheek met NHG? Dan passen wij de risicoklasse niet automatisch aan. Dit komt omdat er maar 1 risicoklasse van toepassing is op een hypotheek met NHG.

Terug naar overzicht