Hoe wordt mijn definitieve rentetarief vastgesteld?

Daarvoor hanteren wij het rentetarief dat in het getekende hypotheekaanbod staat óf de geldende dagrente op de passeerdatum (de dag waarop de hypotheekakte is gepasseerd bij de notaris), als deze lager is dan in het getekende hypotheekaanbod. De dagrente ten tijde van de passeerdatum kunt u terugvinden in ons rentearchief.

Terug naar overzicht