Toekomstbestendig met aflossingsvrij

Hebt u een aflossingsvrije hypotheek bij Merius Hypotheken? Dan weet u dat u hiervoor elke maand wel rente betaalt, maar niet(s) aflost. Aan het einde van de looptijd moet u wel de gehele hypotheekschuld aan ons terugbetalen of de lening over te sluiten. Op deze pagina leggen we meer uit over (de risico’s van) een aflossingsvrije hypotheek en de mogelijkheden om deze risico’s te verkleinen of zelfs weg te nemen.

De risico’s van een aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek heeft gedurende de economische looptijd enkele voordelen. Zo zijn de maandlasten meestal lager dan bij een hypotheek waarmee u wel aflost (zoals een annuïtaire hypotheek).

Er kleven echter ook nadelen aan. Als uw persoonlijke situatie wijzigt en uw inkomen daalt, dan kan dit gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van uw hypotheek. Ook kan de fiscale aftrekbaarheid van uw rente wijzigen. De meeste mensen kunnen de hypotheekrente in mindering brengen bij hun inkomstenbelasting (de zogenaamde renteaftrek). Hierdoor worden uw rentelasten lager. Eventuele wijzigingen van deze fiscale maatregelen kunnen uw maandlasten (in de toekomst) echter verhogen. Bovendien moet u het nog openstaande bedrag wel aflossen, wanneer de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek of het aflossingsvrije leningdeel afloopt.

Hoe kunt u de risico’s verkleinen?

U hebt gelukkig nog genoeg mogelijkheden om de risico’s van een aflossingsvrije hypotheek weg te nemen of (afdoende) te verkleinen. En het goede nieuws is: u kunt er vandaag al mee starten, door uw hypotheekschuld te verlagen. Hoe eerder u begint, hoe meer tijd u hebt om zich voor te bereiden op de toekomst. Het hangt af van uw persoonlijke situatie of u maatregelen zou moeten treffen.

1. Aflossen 

U verlaagt direct uw maandlasten door af te lossen op uw hypotheekschuld. U kunt bij ons tot 25% van het (oorspronkelijke) hypotheekbedrag (vergoedingsvrij) aflossen. Door af te lossen verlaagt u dus uw hypotheekschuld en uw maandlast.

2. Sparen

U kunt ook naast uw hypotheek extra vermogen opbouwen, bijvoorbeeld door te sparen. Dit vermogen kunt u gebruiken om af te lossen op een moment dat u uw maandlast van uw hypotheek zou willen verlagen.

3. Wijzigen hypotheekvorm 

U kunt uw aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een hypotheek met een vast aflosschema. Het nadeel van een hypotheek met een vast aflosschema is dat u hogere maandlasten krijgt door het aflossen. Het voordeel is dat uw lening in de toekomst kleiner wordt, doordat u aflost.

4. Oversluiten van uw hypotheek 

U kunt bij Merius Hypotheken uw aflossingsvrije hypotheek helaas niet verlengen. Maar u kunt uw hypotheek (aan het einde van de looptijd) wellicht oversluiten naar een andere geldverstrekker. Dit brengt wel kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor het hypotheekadvies en de notaris, het taxeren van uw woning en een mogelijke vergoeding wanneer u vervroegd tussentijds aflost. Wij raden u aan dit te bespreken met uw financieel adviseur. De adviseur kan in het advies ook rekening houden met toekomstige veranderingen in uw persoonlijke situatie of de (fiscale) regels waardoor u mogelijk in de toekomst minder kunt lenen.

Houdt u er wel rekening mee dat de (fiscale) regels voor hypotheken veranderen en dat uw inkomen kan dalen, bijvoorbeeld wanneer u met pensioen gaat. Hierdoor kunt u in de toekomst wellicht minder lenen dan uw huidige hypotheek bedraagt. In dat geval kunt u alsnog een restschuld overhouden of moet u uw huis verkopen. We raden u daarom aan om deze mogelijkheid nu al te bespreken met uw financieel adviseur, ook als u pas in de toekomst uw hypotheek wenst over te sluiten.

5. Niets doen 

Hebt u op de einddatum voldoende eigen geld voor het aflossen van uw hypotheek? Of vindt u het geen probleem om uw woning te verkopen en met de verkoopopbrengst uw hypotheek af te lossen? Dan kunt u ervoor kiezen geen extra maatregelen te nemen. Zorg er dan wel voor dat u daarna een ander onderkomen hebt geregeld. En houd ook rekening met het feit dat de verkoopopbrengst van uw woning lager kan uitvallen dan de hoogte van uw hypotheekschuld. U houdt in dat geval een restschuld over die u alsnog uit eigen middelen moet betalen. 

Inzicht in de betaalbaarheid van uw aflossingsvrije hypotheek 

We begrijpen dat het moeilijk kan zijn om nu (al) te beslissen wat u wilt en kunt doen, vooral als u niet weet of en welk risico u nu loopt. Daarom hebben wij een online hulpmiddel ontwikkeld, de Aflossingsvrije Hypotheekcheck, waarmee u meer inzicht krijgt in uw toekomstige financiële situatie. Op basis van uw persoonlijke situatie, woning(waarde) en uw huidige hypotheek geeft dit hulpmiddel een indicatie of u uw hypotheeklasten kunt blijven betalen op de einddatum van uw aflossingsvrije hypotheek. 

Aflossingsvrije Hypotheekcheck

Om nu meer inzicht te krijgen in de toekomstige betaalbaarheid van uw aflossingsvrije hypotheek, hebben we een Aflossingsvrije Hypotheekcheck ontwikkeld in onze nieuwe, beveiligde portal. Hiermee kunt u indicatief berekenen of u uw aflossingsvrije hypotheek op de einddatum van uw lening kunt aflossen of oversluiten.

Om alle gegevens goed te kunnen invullen of aanpassen in de Aflossingsvrije Hypotheekcheck, hebt u de volgende documenten nodig van uzelf en (eventueel) van uw partner:

  • Actueel overzicht van uw (te verwachten) bruto jaarlijkse AOW- en (eventueel) pensioeninkomen. Indien u al AOW- en pensioeninkomen geniet, kunt u hiervoor de jaaropgave(n) Pensioeninkomen gebruiken. Als u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt, kunt u uw te verwachten pensioeninkomen opzoeken via mijnpensioenoverzicht.nl
  • Recent(e) taxatierapport of WOZ-waarde van uw woning

Hoe bereikt u de Aflossingsvrije Hypotheekcheck?

Om de Aflossingsvrije Hypotheekcheck te gebruiken, hebt u toegang nodig tot onze portal. Op deze pagina staat beschreven hoe u de portal kunt gebruiken en de Aflossingsvrije Hypotheekcheck kunt raadplegen.

Hebt u deze e-mail niet ontvangen en is deze ook niet terecht gekomen in uw spam box? Dan kan het zijn dat wij geen actueel e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer van u hebben. U kunt uw actuele contactgegevens wijzigen met dit formulier. Wanneer we deze hebben ontvangen, kunnen we een account voor u aanmaken voor de portal en ontvangt u een e-mail met informatie over de portal.

Wat kunt u doen met de uitkomsten van de Aflossingsvrije Hypotheekcheck?

U kunt de Aflossingsvrije Hypotheekcheck raadplegen zo vaak als u wilt. Daarmee kunt u verschillende opties laten berekenen, zoals meer of minder tussentijds aflossen. Weet u al wat u in de toekomst wilt doen met uw aflossingsvrije hypotheek? Wij helpen u graag, samen met uw adviseur verder. Wilt u dat Merius Hypotheken contact met u opneemt over uw aflossingsvrije hypotheek? Vul dan het onderstaande formulier in en dan reageren wij zo spoedig mogelijk op uw vraag.

  • Bent u getrouwd en hebt u de naam van uw partner aangenomen? Dan dient u hier de achternaam in te vullen die in uw paspoort staat.
  • Uw leningnummer (ook wel relatienummer) bestaat uit 7 cijfers, beginnend met een 3. Het al ingevulde nummer is een voorbeeld en dient u aan te passen aan uw eigen leningnummer.
  • Sectie-einde

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ik zoek een adviseur