Merius Hypotheken: maatregelen tijdens de coronacrisis

We zitten nog altijd midden in een zeer onzekere tijd vanwege het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu raadt ons aan zo veel mogelijk thuis te werken en buitenshuis een gepaste afstand van 1,5 meter van anderen te hanteren. Veel advieskantoren en servicers geven gehoor aan deze oproep en ook de medewerkers van Merius Hypotheken werken inmiddels allemaal vanuit huis. Dat gaat meestal goed, maar we realiseren ons dat thuiswerken voor u ook uitdagingen met zich meebrengt.

Ons huidig acceptatiebeleid blijft van kracht - dit is ook in het belang van uw klant - maar we reiken u in deze uitzonderlijke situatie enkele alternatieven aan. Zo verloopt ons acceptatieproces ook tijdens de coronacrisis soepel en voorspelbaar. 

Onze aangepaste beleidsmaatregelen

Steeds meer adviseurs maken afspraken op afstand. Hoe zorgt u er dan voor dat de klant een rentevoorstel of hypotheekaanbod (bindend aanbod) tekent voor akkoord?

Verlengen getekend hypotheekaanbod

Door alle maatregelen die zijn genomen om het coronavirus niet verder te verspreiden, kan het een uitdaging zijn om binnen de door ons gestelde termijnen acties te ondernemen. Daarom hebben wij tot 1 augustus 2020 de geldigheidstermijn van alle getekende, geaccepteerde hypotheekaanbiedingen met twee maanden verlengd. Dit betekent dat uw klant twee maanden langer de tijd kreeg om, zonder extra kosten, de hypotheekakte bij een notaris te laten passeren. Ook de dagrente blijft gewoon van toepassing. De geldigheidstermijn van het rentevoorstel blijft vooralsnog vier maanden.

We sturen u geen nieuw hypotheekaanbod met de verlengde einddatum toe; wanneer uw klant gedurende de intelligente lockdown een hypotheekaanbod getekend terugstuurt of heeft gestuurd, verlengen wij deze en kunt u twee maanden bij de einddatum optellen. 

Een voorbeeld: 

U hebt een rentevoorstel aangevraagd en ontvangen op 12 maart 2020 met een uiterste geldigheid tot 12 juli 2020. U levert dit rentevoorstel, inclusief benodigde documentatie, aan en na het beoordelen van alle voorbehouden bieden wij uw klant(en) een hypotheekaanbod aan. Zodra wij dit hypotheekaanbod getekend retour ontvangen (vóór 1 juli) verlengen wij de geldigheid automatisch tot 12 september 2020.

Na deze verlenging blijft het mogelijk om, tegen een eventuele bereidstellingsprovisie, het aanbod verder te verlengen: twee maanden bij bestaande woningen en vier maanden bij nieuwbouw. 

Rentevoorstel accorderen

Klanten geven normaal gesproken met een handtekening op een rentevoorstel aan dat ze willen gebruikmaken van ons aanbod en akkoord gaan met de voorwaarden die daarbij horen. Als fysiek ondertekenen nu niet kan, kan uw klant zijn handtekening ook scannen of fotograferen en digitaal invoegen in het voorstel. Lukt dat niet, dan geldt het ingevulde, maar niet ondertekende rentevoorstel in HDN ook als akkoord.
Wanneer u de door ons gevraagde gegevens niet op het rentevoorstel kunt invullen, kunt u gebruikmaken van een speciaal hiervoor vervaardigd machtigingsformulier. Door dit in te vullen en via HDN terug te sturen, stemt uw klant in met het rentevoorstel en de daarin gestelde voorwaarden.

Hypotheekaanbod ondertekenen

Voor het accorderen van een hypotheekaanbod vinden wij de ‘natte handtekening’ van de leningnemer(s) belangrijk. Maar in deze uitzonderlijke situatie accepteren we ook een gescande/gefotografeerde handtekening die in het hypotheekaanbod is ingevoegd. Het geheel zendt u vervolgens naar ons toe via HDN.

 

  Identificatie & ondertekenen

Identificatie van de klant

In het geval u een afspraak op afstand hebt, kunt u uw klant niet fysiek identificeren. We staan in deze periode ook online identificatie via video/webcam toe.
Wanneer u op de kopie van het identiteitsbewijs van de leningnemer aangeeft dat u uw klant hebt geïdentificeerd, zijn wij daarmee akkoord. Uiteraard dient u deze kopie wel digitaal aan te leveren via HDN.


ID-bewijs ondertekenen

Wanneer u geen kopie van het identiteitsbewijs van uw klant kunt printen, mag u deze ook digitaal aftekenen voor gezien en akkoord. Wij ontvangen dan de kopie van het identiteitsbewijs van de leningnemer(s) ‘voor gezien en akkoord’ met uw digitale handtekening of een digitale kantoorstempel. Mocht dit ook niet lukken, dan ontvangen wij graag per e-mail een bevestiging van de identificatie van de klant. Gebruik hiervoor acceptatie@meriushypotheken.nl.

SEPA-machtiging ondertekenen

Uw klant is verplicht een SEPA-machtiging te ondertekenen. Dit kan hij nu ook doen via www.ondertekenen.nl; uw klant ontvangt per e-mail toegang tot deze portal. Daar kan hij het SEPA-formulier digitaal ondertekenen.

 

   Passeren bij de notaris

De Tijdelijke wet COVID-19.pdf is in werking getreden, waardoor zogenaamde 'Skypeaktes' rechtsgeldig worden verklaard. Dit betekent onder meer dat wanneer iemand niet fysiek bij een notaris kan komen, de notaris bij het opstellen van de hypotheekakte gebruik kan maken van beeldbellen.

 

Verwerkingstijden en telefonische bereikbaarheid

Merius Hypotheken heeft de afgelopen maanden een enorme hoeveelheid aanvragen ontvangen. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Maar als gevolg hiervan zijn de verwerkingstijden opgelopen. Omdat we zo veel mogelijk tijd willen besteden aan het verwerken van dossiers, zodat uw klanten weten waaraan ze toe zijn, is onze afdeling Acceptatie telefonisch beperkt bereikbaar. U kunt uw vragen over hypotheekaanvragen elke werkdag van 10.00 - 13.00 uur stellen. Zodra onze doorlooptijden op een normaler niveau zijn beland, verruimen we onze openingstijden.

We communiceren statusupdates via uw adviessoftware en reageren binnen twee werkdagen op vragen die u ons mailt over het acceptatieproces.

Wij werken met man en macht om de doorlooptijden zo laag mogelijk te houden en hopen op uw begrip en samenwerking in deze situatie.