Klachtenformulier

Heb je een klacht?

Vul dan onderstaand klachtenformulier in of stuur een e-mail naar klachten@meriushypotheken.nl. Je ontvangt binnen twee weken van ons een bevestiging dat de klacht is ontvangen. Meer informatie staat ook beschreven in de klachtenprocedure van Merius Hypotheken.

Als wij de klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kun je ook contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Op de website http://www.kifid.nl/ kun je jouw klacht indienen. Ook kun je jouw klacht via de post opsturen naar:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
t.a.v. Ombudsman Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag