Een hypotheek voor zelfstandigen of ZZP'ers

Wil je als zelfstandig ondernemer of ZZP’er een hypotheek afsluiten? Dan kun je dit bij Merius Hypotheken doen met een inkomensverklaring van een door Merius Hypotheken geautoriseerde, externe partij. Hiervoor moet je minimaal 2 volledige boekjaren actief zijn als zelfstandige. Neem contact met ons op voor de voorwaarden die Merius Hypotheken stelt aan deze ondernemers.

Geautoriseerde partijen

Op dit moment is Raadhuys Tax Legal Accounting geautoriseerd om inkomensverklaringen voor Merius Hypotheken op te stellen. 

Hoe wordt een inkomensverklaring opgesteld?

Raadhuys maakt een inkomensanalyse van de jaarrekeningen van de onderneming(en) en geven hiervoor een inkomensverklaring af. Zo kan het inkomen uit onderneming onafhankelijk worden vastgesteld. Dus zonder dat Merius Hypotheken hieraan te pas komt. Nadat Raadhuys deze verklaring heeft afgegeven, neemt Merius Hypotheken deze één-op-één over bij de beoordeling van de hypotheekaanvraag. De enige zaken die tijdens het beoordelen van de leencapaciteit nog impact kunnen hebben, zijn:

  • Opnames uit de onderneming voor de aankoop van de eigen woning, bijvoorbeeld een lening die door de onderneming aan de ondernemer verstrekt wordt of een dividenduitkering uit de onderneming aan de ondernemer;
  • Lasten uit een rekening courant en/of andere leningen vanuit de ondernemingen aan privé;
  • Mogelijk toekomstig pensioeninkomen.

Hoe vraag ik een inkomensverklaring aan?

Je kunt zelf een inkomensverklaring voor zelfstandigen aanvragen door een opdrachtformulier van Raadhuys in te vullen en naar hen terug te sturen. Nadat deze partij alle benodigde documenten heeft ontvangen, wordt de inkomensverklaring binnen 5 werkdagen afgegeven, tenzij er aanvullende vragen zijn.

Je kunt ook jouw financieel adviseur vragen om dit voor je te laten doen. Als je een inkomensverklaring via Raadhuys aanvraagt, zijn hier kosten aan verbonden. Kijk in het opdrachtformulier voor de kosten voor de verschillende tariefgroepen. Deze kosten betaal je rechtstreeks aan Raadhuys en niet aan Merius Hypotheken.

Nadat je de inkomensverklaring hebt ontvangen, moet jouw adviseur de inkomensverklaring en alle benodigde documenten naar Merius Hypotheken opsturen zodat jouw hypotheekaanvraag kan worden behandeld. Merius Hypotheken heeft het recht om direct contact met Raadhuys op te nemen en gegevens uit te wisselen.

 

Wanneer heb ik geen inkomensverklaring nodig?

Als het inkomen niet nodig is voor de gevraagde financiering en er sprake is van twee ondernemingen of minder, dan mag als alternatief voor de inkomensverklaring de jaarcijfers en de IB-aangifte over het laatste jaar worden aangeleverd bij Merius Hypotheken. Dit kun je via jouw financieel adviseur doen.

 

Contactgegevens Raadhuys

Raadhuys Tax Legal Accounting
Frederik Hendriklaan 59A
2582 BT ‘s-Gravenhage
T: 070 – 335 13 69
E: info@raadhuys.eu
W:https://www.raadhuys.eu

 

 

  • ORV niet verplicht
  • 2500+ tussenpersonen aangesloten
  • Rentemiddeling mogelijk

Als zelfstandige een Merius Hypotheek aanvragen?

Maak een afspraak