Ons fraudebeleid

Merius Hypotheken vindt vertrouwen zeer belangrijk. Als dit vertrouwen geschaad wordt, bijvoorbeeld doordat er sprake is van fraude, zal Merius Hypotheken de overeenkomst met je beëindigen. Hieronder lees je wat wij onder fraude verstaan en hoe we daarop handelen.

Fraudebeleid algemeen

Merius Hypotheken vindt fraude onacceptabel en wil als betrouwbare partij op geen enkele wijze betrokken zijn bij of meewerken aan criminele activiteiten.

Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Merius Hypotheken verstaat onder fraude onder andere misleiding, bewust onjuiste opgave van informatie, een verkeerde voorstelling van zaken geven, bewust achterhouden van informatie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een valse identiteit, meer inkomen op te geven dan daadwerkelijk genoten wordt, een fictief dienstverband op te geven of door het weglaten van relevante gegevens voor een correcte kredietbeoordeling.

Hoe stelt Merius Hypotheken fraude vast?

Merius Hypotheken gebruikt speciale software waarmee vermoedelijke fraude snel opgespoord kan worden. Zodra er vermoeden van fraude is worden zoveel mogelijk feiten verzameld die dit kunnen aantonen. Deze onderzoeken worden gedaan door de afdeling Veiligheidszaken of worden uitbesteed aan externe onderzoeksbureaus.

Een fraudepoging staat vaak niet op zichzelf. Merius Hypotheken werkt samen met andere financieringsmaatschappijen en banken om zo fraude op te sporen. Merius Hypotheken verzamelt informatie en deelt deze informatie met andere banken en financiële instellingen.

Welke maatregelen kan Merius Hypotheken nemen bij (vermoedelijke) fraude?

Merius Hypotheken is aangesloten bij het VFN fraudeloket. Merius Hypotheken houdt zich aan het Protocol Incidentwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) zodat fraude informatie wordt vastgelegd en met andere deelnemers uitgewisseld mag worden.

Voorbeelden van maatregelen:

  • Melding in de daarvoor bestemde frauderegisters
  • Opnemen persoonsgegevens in het interne incidentenregister van Merius Hypotheken
  • Opeisen van eventuele andere leningen en/of contracten
  • Weigeren van nieuwe contracten of andere vormen van financiële dienstverlening
  • Terugvorderen van gemaakte onderzoekskosten
  • Terugvorderen van uitbetaalde bedragen
  • Aangifte bij politie van vastgestelde fraude of ernstige vermoedens van fraude 

Merius Hypotheken brengt de fraudeur altijd schriftelijk op de hoogte van de genomen maatregelen.

Merius Hypotheken stuurt een brief naar de betrokken persoon (fraudeur) met daarin aangegeven welke gegevens zijn vastgelegd en in welk registratiesysteem deze gegevens vastliggen. In deze brief staat ook wat u kunt doen als deze gegevens niet juist zijn of als u het er niet mee eens bent.