Automatische rentedaling bij (extra) aflossen

Als je (extra) aflost op je hypotheek, daalt je huidige hypotheekschuld in de verhouding tot de oorspronkelijke marktwaarde. Hiermee kun je in een lagere risicoklasse terechtkomen. In dat geval past Merius Hypotheken automatisch je rentetarief aan.

(Extra) aflossen loont

Veel huiseigenaren hebben de afgelopen jaren afgelost op hun hypotheek of hebben gemerkt dat hun woning in waarde is gestegen. Wellicht jij ook. In beide gevallen is de verhouding tussen de lening en de waarde van deze woningen veranderd. En zoals je weet, bepaalt deze verhouding in welke risicoklasse de lening van uw klanten valt. Merius Hypotheken kent meerdere risicoklassen, deze vind je in het renteoverzicht.

Verlaging hypotheekrente

Als jouw lening in een lagere risicoklasse valt, bijvoorbeeld door (extra) aflossingen of door een waardestijging van de woning, geldt er (mogelijk) een lager rentepercentage. Wij verlagen dan je hypotheekrente, omdat het leningbedrag lager is/wordt ten opzichte van de marktwaarde van je woning.

Gaat dit automatisch?

Als tijdens de looptijd van de lening de risicoklasse moet worden aangepast door (extra) aflossingen, gebeurt dit automatisch. Wij wijzigen de risicoklasse dan per de 1e dag van de volgende maand.

Is de waarde van je woning tijdens de looptijd van de lening gestegen? Dan kun je de waarde van de woning bij Merius Hypotheken laten veranderen. Het wijzigen van de waarde van de woning kan namelijk invloed hebben op de risicoklasse van de lening. Dit gebeurt dus niet automatisch. In dat geval moet je een actueel NWWI-gecertificeerd taxatierapport (niet ouder dan zes maanden) of een recente WOZ-beschikking bij ons aanleveren dat voldoet aan de voorwaarden van Merius Hypotheken.

Deze voorwaarden zijn overigens zo gunstig, dat de Consumentenbond Merius Hypotheken een 10 heeft gegevens in het onderzoek naar risico-opslagen bij dertig Nederlandse hypotheekverstrekkers (juli 2019).

Maar let op: heb je een hypotheek met NHG? Dan passen wij de risicoklasse niet automatisch aan. De reden daarachter is simpel: er is maar 1 risicoklasse van toepassing op een hypotheek met NHG.

Actuele hypotheekrente van Merius Hypotheken

Je vindt onze actuele hypotheekrente in de tabel hiernaast. Je berekent de risicoklasse door het gewenste hypotheekbedrag te delen door de marktwaarde van je woning.

Bekijk hier onze rentestanden uit het verleden

Risicoklasse ->
Rentevaste periode NHG t/m 60% t/m 80% t/m 90% > 90%
1 jaar 4,80 % 4,65 % 4,75 % 4,80 % 5,10 %
5 jaar 4,10 % 3,95 % 4,15 % 4,30 % 4,65%
10 jaar 4,20 % 3,90 % 4,05 % 4,20 % 4,70 %
15 jaar 4,35 % 4,05 % 4,25 % 4,30 % 4,85 %
20 jaar 4,40 % 4,10 % 4,30 % 4,40 % 4,90 %
25 jaar 4,45 % 4,20 % 4,45 % 4,60 % 4,95 %
30 jaar 4,50 % 4,10 % 4,50 % 4,55 % 5,00 %