Privacyverklaring

Algemeen

Merius Hypotheken houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om jou van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van web statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten. Merius Hypotheken gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens onder andere door naleving van en verwerking van jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Hieronder wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn en voor welke doeleinden deze kunnen worden verzameld en/of verwerkt.

 

Persoonsgegevens

De definitie van ‘persoonsgegevens’ is omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Het zijn alle gegevens die een persoon kunnen identificeren. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam en adres. Maar ook jouw IP-adres kan onder bepaalde omstandigheden een persoonsgegeven in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen zijn.Verzameling van persoonsgegevens

Via deze website verzamelt/verzamelen en bewaart/bewaren Merius Hypotheken en/of haar samenwerkingspartners gegevens, zoals de datum waarop je de website bezoekt, het IP-adres van de door jou gebruikte computer en het aantal hits. Via deze website worden in principe geen specifieke persoonsgegevens, zoals jouw naam, adres of e-mailadres, bijgehouden, tenzij je deze specifiek vermeldt, bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen. 

 


Verwerking van persoonsgegevens

Merius Hypotheken en/of haar samenwerkingspartners verwerkt/verwerken jouw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Als jij met ons een overeenkomst aangaat (hypotheek) zal in het rentevoorstel en in het bindend aanbod worden vermeld waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens die wij van jou krijgen via deze website worden met name gebruikt voor historische, statistieke en/of wetenschappelijke doeleinden. De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

 

 

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Nadat wij jouw aanvraag voor een rentevoorstel en/of hypotheekaanbod hebben ontvangen, zullen wij jouw gegevens nagaan. Onder meer controleren wij of je staat geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het resultaat van de controle bij het BKR zullen we terugkoppelen.

 

 

Jouw rechten

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen heb jij het recht om -met redelijke tussenpozen- te vragen welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Je kunt jouw verzoek schriftelijk indienen via de onderstaande contactgegevens:

Merius Hypotheken
Kingsfordweg 43 -117
1043 GP  Amsterdam

Postbus 37157
1030 AD Amsterdam

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, dan kun je via dezelfde contactgegevens een schriftelijk verzoek indienen tot verbetering, aanvulling of verwijdering van deze persoonsgegevens. Je moet hierbij duidelijk aangeven wat er incorrect is aan de gegevens en wat de wijzigingen behoren te zijn.

 

Cookies

Merius Hypotheken en/of haar samenwerkingspartners maakt/maken alleen gebruik van analytische cookies, conform de bepaling in de Telecommunicatiewet. Deze analytische cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bezoekersaantallen bij te houden of om te kunnen bepalen op welke elementen van de website het meest wordt geklikt (aantal ‘hits’). Op deze manier kan worden beoordeeld wat de bezoekers van de website belangrijk vinden en kan op basis hiervan de dienstverlening en gebruiksvriendelijkheid worden verbeterd. Analytische cookies zijn anoniem en worden niet herleid naar een individuele bezoeker. Wil je meer weten over de cookies die wij verzamelen? Lees dan ons cookie statement