Vreemde Valuta

Het is bij Merius Hypotheken niet mogelijk om de hypotheekovereenkomst in een andere valuta dan de euro te sluiten. Ook kan een lopende overeenkomst van de hypotheek (oftewel de geldlening) in euro's niet omgezet worden naar een andere valuta.

Als je jouw inkomen in een andere valuta ontvangt dan in euro's, of het vermogen waarmee je betalingen wilt doen een andere valuta dan de euro is, kan er sprake zijn van een wisselkoersrisico. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wanneer de waarde van de valuta van je inkomen of jouw vermogen daalt ten opzichte van de euro, je extra moet betalen. Niet omdat een maandbedrag in euro's wijzigt, maar omdat je, om dit maandbedrag te kunnen betalen, een groter deel van je inkomen of jouw vermogen daaraan moet besteden.