Wat kan uw klant verwachten?

Uw klant heeft gekozen voor Merius Hypotheken. Wat mag hij of zij dan verwachten als er iets moet worden gewijzigd aan de hypotheek? We leggen u graag uit hoe Merius Hypotheken te werk gaat als uw klant iets wil wijzigen. Van de meest voorkomende beheermutaties hebben we hieronder een korte beschrijving uitgewerkt.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de klantenservice van Merius Hypotheken. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur te bereiken op 088 - 205 64 60

 

Wijzigen persoonlijke gegevens

Heeft uw klant bijvoorbeeld een nieuw rekeningnummer, e-mailadres of telefoonnummer? Laat het ons dan weten. Dit kan uw klant gemakkelijk doen door ons een e-mail te sturen, maar u kunt hier ook bij helpen. Om er zeker van te zijn dat de wijziging goed gaat, hebben we een aantal documenten nodig. Meer weten? Alles over het wijzigen van persoonlijke gegevens.

 

Bouwdepot 

Als uw klant een woning koopt, is de kans groot dat uw klant ook wil verbouwen. Bij Merius Hypotheken kan uw klant een verbouwing financieren door een bouwdepot aan te vragen. Hierin wordt een deel van de hypotheek opzij gezet voor een verbouwing. Voor het indienen van een declaratie hebben wij een ingevuld en ondertekend declaratieformulier van uw klant nodig. Meer weten? Alles over het indienen van een declaratie.

 

Aflossen

Het kan zijn dat uw klant een erfenis heeft ontvangen of spaargeld opzij heeft gezet. Dan kan uw klant ervoor kiezen om dit geld te gebruiken voor het (extra) aflossen van de hypotheek. Dit kan bijvoorbeeld als de rentevaste periode afloopt. Het kan zijn dat hier extra kosten aan verbonden zijn, maar dat hoeft niet. Meer weten? Alles over aflossen.

 

Rentemiddeling

Met een rentemiddeling kan uw klant mogelijk zijn of haar hypotheekrente en maandlasten verlagen. Door te kiezen voor rentemiddeling, krijgt uw klant een nieuwe rentevaste periode. Door de oude rente te middelen met de actuele rente, kan hij of zij goedkoper uit zijn. Wanneer uw klant zijn of haar rente wil middelen, moet u als financieel adviseur een aanvraag bij ons in dienen. Meer weten? Alles over rentemiddeling.

 

Wijzigen Hypotheekvorm

Uw klant sluit een hypotheek af voor een langere periode. Wanneer hij in de tussentijd toch besluit dat een andere hypotheekvorm beter bij hem past, kunnen wij de vorm van de hypotheek veranderen. Dit kan naar lineair of naar annuïtair. U als financieel adviseur moet hiervoor een aanvraag bij ons indienen. Benieuwd hoe dit werkt? Alles over het wijzigen van de hypotheekvorm.

 

Poliswijziging

Een levensverzekering, bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kan aan een hypotheek gekoppeld zijn. In dat geval is de verzekering meestal verpand. Bij Merius Hypotheken is het voor uw klant mogelijk om de verpande polis te wijzigen. U als financieel adviseur moet dan een aanvraag sturen waarin u bevestigt welke polis gewijzigd moet worden. Meer weten? Alles over poliswijziging.

 

Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Als getrouwde klanten gaan scheiden en er een gezamenlijke woning is, is het mogelijk dat één van de partners in het huis blijft wonen. Omdat de woning gezamenlijk gefinancierd is, zijn beide klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige schuld. Door een ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid is één van uw klanten niet langer aansprakelijk voor de woning. U als financieel adviseur moet hiervoor een aanvraag bij ons indienen. Meer weten? Alles over ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

Wijzigen rentevaste periode

Als de actuele rente lager is dan de rente die uw klant betaalt voor zijn hypotheek, kan het verstandig zijn om de rentevaste periode te wijzigen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Als de klant een rentevoorstel wil ontvangen, kan hij zelf een aanvraag indienen maar dit kunt u ook voor hem doen. Het rentevoorstel wordt gemaakt op basis van de rentepercentages die gelden op de dag dat wij het verzoek ontvangen. Meer weten? Alles over tussentijdse rentewijziging

 

Overlijden

Als uw klant tijdens de looptijd van de hypotheek komt te overlijden, dan moeten de nabestaanden Merius Hypotheken zo snel mogelijk een aantal documenten toesturen om te voorkomen dat wij blijven handelen volgens de afspraken die uw klant met ons heeft gemaakt.

Welke documenten hebben wij nodig?

  • Akte van overlijden
  • Verklaring van Erfrecht van een notaris in Nederland
  • Een testament van de overledene met daarbij een Verklaring van het Centraal Testamentenregister dat dit het laatste testament is
  • Een ingevuld formulier ‘Melding van overlijden

Daarnaast doen wij ook een controle of er een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verpand is. Is dit het geval? Dan schrijven wij de verzekeraar aan met het verzoek om het verzekerd bedrag bij overlijden naar ons over te maken om te verrekenen met de openstaande hypotheek.

Het ingevulde formulier en de gevraagde documenten kunnen de nabestaanden versturen per e-mail naar klantenservice@meriushypotheken.nl of per post naar:

Merius Hypotheken
Postbus 37684
1030 BH Amsterdam

  • Gecertificeerde accountmanager
  • Laagste rente bij passeren
  • Geen opslag bij aflossingsvrij

Vragen over het wijzigen van een dossier?

Neem contact op